Đại sứ Nguyễn Phú Bình – Chủ tịch ALOV, Chủ tịch INVESFOV – cho hay đây là diễn đàn phi lợi nhuận, hoạt động trên nguyên tắc nguồn kiều hối phục vụ đầu tư, xây dựng đất nước ngày càng tăng về giá trị, an toàn và minh bạch về nguồn gốc, sử dụng hiệu quả và được hoàn trả cả gốc lẫn lãi ra nước ngoài bằng ngoại tệ sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế phù hợp với pháp luật.

Hoạt động của diễn đàn dự kiến gồm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 và 2, diễn đàn đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoạt động và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, từng bước đi vào hoạt động; đồng thời kết nối với các chương trình của cơ quan nhà nước, địa phương, các dự án đầu tư trong nước để thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, kiến tạo, tham gia các dự án đầu tư – thương mại để thúc đẩy phát triển kinh tế và hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tại giai đoạn 3 (dự kiến từ năm 2023), diễn đàn hoàn thiện hoạt động ở cấp độ cao, trở thành trung tâm thu thập và xử lý thông tin giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước hợp tác thành công.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đánh giá với các mục tiêu hỗ trợ kiều bào đẩy mạnh và mở rộng quy mô đầu tư về quê hương và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, INVESFOV là sáng kiến thiết thực, phù hợp với các yêu cầu phát triển của đất nước. 


D.Ngọc

Chia sẻ