PGBank tăng trưởng tín dụng âm, nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 72%

Tính đến cuối quý I/2020, PGBank có hơn 767 tỷ đồng nợ xấu, tăng nhẹ 2,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 72% tổng nợ xấu, đạt gần 552 tỷ đồng, nợ nghi ngờ là hơn 122 tỷ đồng và nợ dưới tiêu chuẩn là gần 94 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I/2020 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vừa công bố, tính đến cuối tháng 3/2020, tổng tài sản của ngân hàng ở mức gần 31,4 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,64% so với đầu năm.

Trong đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi của PGBank đi lùi khi thu nhập lãi thuần giảm 77% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 193 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ giảm 83% (5 tỷ đồng); lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 80% (10 tỷ đồng) và lãi thuần từ hoạt động khác giảm 96% (9 tỷ đồng).

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư là điểm sáng duy nhất trong kết quả kinh doanh quý 1 của PGBank khi mang về khoản lãi gấp 5 lần cùng kỳ, đạt hơn 36 tỷ đồng.

Không chỉ thu nhập mà các khoản chi phí của PGBank cũng giảm, bao gồm chi phí hoạt động (giảm 71%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (giảm 97%).

Kết quả, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt giảm 16% và 19%, còn gần 76 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

Ngoài ra, cho vay khách hàng giảm 1,6%, đạt 23,3 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng chỉ tăng gần 3,2%, đạt gần 26,2 nghìn tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tính đến cuối quý I/2020, PGBank có hơn 767 tỷ đồng nợ xấu, tăng nhẹ 2,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 72% tổng nợ xấu, đạt gần 552 tỷ đồng, nợ nghi ngờ là hơn 122 tỷ đồng và nợ dưới tiêu chuẩn là gần 94 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu/tổng cho vay của ngân hàng đến cuối quý I/2020 là 3,29%, tăng so với mức 3,16% hồi đầu năm.

Hoạt động kinh doanh của PGBank trong kỳ nhìn chung khá cầm chừng. Trong đó, do tăng trưởng tín dụng âm nên lợi nhuận từ cho vay trong kỳ của ngân hàng có mức sụt giảm mạnh từ 855 tỷ đồng quý I/2019 xuống còn vỏn vẹn 193 tỷ đồng kỳ này, tương đương với mức giảm 77,4%.

Lợi nhuận của mảng dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng giảm mạnh 83% và 80% so với cùng kỳ, đạt mức lần lượt 5,5 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động khác chỉ còn 9 tỷ đồng, so với mức 237 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

T.Hà (TH)/Sở hữu Trí tuệ