Petrolimex sẽ bán đấu giá toàn bộ cổ phiếu ngân hàng PG Bank

Petrolimex sẽ bán đấu giá toàn bộ cổ phiếu ngân hàng PG Bank(NLĐO) – Petrolimex sẽ chào bán công khai toàn bộ 120 triệu cổ phiếu ngân hàng PG Bank với giá 21.300 đồng, cao hơn mức giá hiện tại của cổ phiếu này trên thị trường.