Ông Trần Minh Bình làm Chủ tịch VietinBank

Thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ông Trần Minh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VietinBank được chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy VietinBank nhiệm kỳ 2020 – 2021 và được Hội đồng quản trị VietinBank bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo phê duyệt tại văn bản số 673/NHNN-TCCB về công tác tác nhân sự tại VietinBank của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Trần Minh Bình sinh ngày 7/12/1974 tại Quảng Bình, có bằng Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân – Đại học ULB (Bỉ); cử nhân, chuyên ngành Kế toán, Học viện Ngân hàng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước đó, “ghế nóng” của Vietinbank được phân công cho ông Trần Văn Tần, Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank (người đại diện vốn 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank) phụ trách kể từ khi ông Lê Đức Thọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank để nhận nhiệm vụ mới theo Quyết định số 156-QĐNS/TW ngày 25/06/2021 của Bộ Chính trị từ ngày 3/7/2021.

Cùng ngày 7/9, Hội đồng quản trị VietinBank đã quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Ban Điều hành đối với ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc VietinBank.