Công ty CP đầu tư Địa ốc No Va (Novaland- mã chứng khoán NLV) vừa gửi văn bản lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) báo cáo thông tin về việc công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung quan trọng. Thời gian dự kiến thực hiện từ 10-21/3.

Trong văn bản, Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn đã ký có một số nội dung quan trọng, chủ yếu liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, Novaland xin ý kiến cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc công ty bao gồm thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính, bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản.

Ông Bùi Thành Nhơn

Theo phương án phát hành cổ phiếu mới, Novaland dự kiến phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu chào bán thành công thì số tiền thu về khoảng 9.750 tỉđồng. Số tiền thu từ nguồn này dùng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con, để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược.

Đồng thời, Novaland dự kiến chào bán thêm 1,95 tỉ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1. Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công có thể thu về 19.500 tỉ đồng.

Số tiền này dự kiến Novaland dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện 2 phương án này là trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Nếu hai phương án phát hành đều được thông qua và thực hiện thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp khoảng 2,5 lần, từ gần 19.500 tỉ lên 48.700 tỉ đồng, trở thành 1 trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, Novaland xin ý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Novaland tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng.

Cùng với đó, HĐQT Novaland cũng xin ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu đã nộp đơn từ nhiệm; thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung 2 thành viên nữa.

Cuối cùng, Novaland xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện và việc thực hiện mua bán tài sản, hoán đổi tài sản. Đồng thời thông qua bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.

Trước đó vài ngày, Công ty Diamond Properties do vợ ông Bùi Thành Nhơn là bà Cao Thị Ngọc Sương làm Chủ tịch HĐQT cũng công bố thông tin dự kiến bán 1 triệu cổ phiếu NVL, giảm tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu này xuống 10,369%. Đồng thời cá nhân bà Sương cũng đã đăng ký bán 3,618 triệu cổ phiếu Novaland vì lý do cách cá nhân. Thời gian giao dịch sẽ được thực hiện theo hình thức thoả thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 9-3 đến ngày 7-4. Nếu giao dịch hoàn tất, số lượng cổ phiếu nắm giữ của bà Sương tại Novaland còn hơn 50,7 triệu cổ phiếu, tương đương 2,6% vốn điều lệ công ty.

Trên thị trường, giá cổ phiếu NVL đang vào khoảng hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian qua, Novaland đã tái cấu trúc công ty mạnh mẽ với nhiều giải pháp trong đó có hoán đổi nợ tại một vài dự án, cắt giảm nhân sự, cơ cấu dòng tiền…


S. Nhung