Nợ có khả năng mất vốn của Vietinbank vượt mốc 12.400 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu gần 21.000 tỷ đồng

Đáng chú ý, Nợ có khả năng mất vốn (Nợ nhóm 5) của nhà băng này tăng đột biết gần 2,4 lần lên mức 12.413,7 tỷ đồng, chiếm tới 70,3% tổng nợ xấu của Vietinbank.

Sở hữu 45 lô trái phiếu “nhiều không”

Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) được tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày công bố thông tin 30/09/2022, có 25 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng, với tổng giá trị gần 15.600 tỷ đồng.

ddef6ae83e02aabd1d6b458428d905ec-1668055328.png
14 lô trái phiếu do Vietinbank phát hành trong năm 2022. (Nguồn: tổng hợp từ HNX)

Ngân hàng tiếp tục là nhóm dẫn đầu với tổng giá trị phát hành hơn 9.600 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) phát hành nhiều nhất trong tháng 9/2022 với 3.090 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 8/9/2022, Vietinbank phát hành lô trái phiếu CTGL2232013, kỳ hạn 10 năm, giá trị 90 tỷ đồng. Đến ngày 15/9/2022, Vietinbank tiếp tục phát hành lô trái phiếu CTGL2232014, kỳ hạn 8 năm, đáo hạn vào 15/9/2030, giá trị 3.000 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2022, Vietinbank cũng đã phát hành 12 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 1.125 tỷ đồng, có kỳ hạn từ 8 đến 15 năm.

Theo HNX, tính cả 14 lô trái phiếu mới được Vietinbank phát hành trong năm 2022 thì hiện nhà băng này đang lưu hành 45 lô trái phiếu dài hạn với tổng giá trị 20.919 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này chủ yếu là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không bảo đảm. Mục đích phát hành là nhằm tăng vốn cho ngân hàng này.

Nợ có khả năng mất vốn tăng đột biến

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank trong 9 tháng đầu năm đạt 47.335 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý 3/2022, tổng thu nhập hoạt động đạt 17.324 tỷ, tăng 41,4%.

f2682773c24eb366d15e91e2f0f2b6b6-1668055349.jpg
Nợ có khả năng mất vốn của Vietinbank tăng đột biến trong 9 tháng đầu năm.

Sau khi trừ các chi phí, Vietinbank báo lãi trước thuế hơn 15.764 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng tài sản Vietinbank đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,1% lên hơn 1,245 triệu tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng 2,4% đạt gần 1,190 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng 4,7% lên 236.347 tỷ đồng và chiếm 19,9% tổng tiền gửi khách hàng. Tiền gửi có kỳ hạn tăng 1,9%, đạt hơn 946.390 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, Vietinbank trích lập 18.630,5 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 33% so với cùng kỳ. Theo VietinBank, chi phí dự phòng tăng mạnh do ngân hàng chủ động nhận diện rủi ro và chuyển nhóm nợ phù hợp với mức độ rủi ro của khách hàng, đồng thời thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo đúng quy định của NHNN để chủ động các phương án xử lý nợ.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng nợ xấu nội bảng của của VietinBank đã tăng thêm 3.351,3 tỷ đồng lên 17.651,7 tỷ đồng, tăng mạnh 23,4% so với hồi đầu năm. Qua đó, kéo tỉ lệ nợ xấu từ 1,26% hồi đầu năm nhích lên 1,42%.

Đáng lo ngại, trong cơ cấu nợ xấu của Vietinbank ghi nhận sự dịch chuyển sang Nợ có khả năng mất vốn (Nợ nhóm 5). Cụ thể, Nợ dưới tiêu chuẩn (Nợ nhóm 3) giảm hơn 57% xuống còn gần 3.040 tỷ đồng; Nợ nghi ngờ (Nợ nhóm 4) tăng 9,7% lên mức hơn 2.198 tỷ đồng. Trong khi đó, Nợ có khả năng tăng đột biến gấp 2,4 lần so với hồi đầu năm lên mức 12.413,7 tỷ đồng, chiếm tới hơn 70% tổng nợ xấu của Vietinbank.

Ngoài ra, Nợ cần chú ý (Nợ nhóm 2) của Vietinbank cũng ghi nhận tăng thêm 88,2% so với hồi đầu năm lên mức gần 22.406 tỷ đồng.

Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo đó, yêu cầu trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành: Bổ sung quy định doanh nghiệp phải mua lại trước hạn bắt buộc khi vi phạm phương án phát hành (trong đó có phương án sử dụng vốn) hoặc vi phạm pháp luật; trước và sau khi phát hành phải có công bố thông tin về khả năng đảm bảo thanh toán, báo cáo kiểm toán tình hình tài chính và kiểm toán tình hình sử dụng vốn theo mục đích phát hành đã được công bố.

Bổ sung quy định tài sản bảo đảm của trái phiếu phải được định giá và đăng ký biện pháp bảo đảm. Nội dung Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán sẽ bổ sung công bố một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp phát hành, thông tin về các doanh nghiệp không thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu, sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích để nhà đầu tư và thị trường biết được thông tin của doanh nghiệp phát hành