Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tổ chức Hội nghị Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 26-11 tại Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND và đại diện các sở, ban ngành của các các tỉnh, TP trong vùng ĐBSCL.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương cho biết tại cuộc họp báo chiều 23-11. Theo ông Trần Quốc Phương, Hội nghị sẽ giới thiệu về nội dung chính của dự thảo Quy hoạch vùng ĐBSCL và thảo luận về các vấn đề lớn, có tính chiến lược định hình sự phát triển của vùng ĐBSCL cho giai đoạn phát triển dài hạn với tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ KH-ĐT họp báo về hội nghị tham vấn quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quy hoạch vùng ĐBSCL là bản quy hoạch vùng đầu tiên được tổ chức lập theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành của Luật Quy hoạch. Chính vì vậy, quá trình tham vấn ý kiến, đặc biệt là ý kiến của các địa phương trong vùng ĐBSCL, là rất cần thiết và có ý nghĩa để bản quy hoạch phản ánh đúng nhu cầu, nguyện vọng của người dân trong vùng, thực sự giúp tháo gỡ những vấn đề nút thắt phát triển, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình lập và triển thực hiện quy hoạch.

“Hiện nay 13/13 tỉnh, TP trong vùng ĐBSCL đã có nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Vì vậy, việc lấy ý kiến về Quy hoạch vùng cũng nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch trong bối cảnh các quy hoạch đang được triển khai lập đồng thời”- ông Trần Quốc Phương cho hay.

Theo lãnh đạo Bộ KH-ĐT, quá trình tham vấn ý kiến bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia về quy hoạch vùng, đa số ý kiến thống nhất với quan điểm phát triển vùng ĐBSCL trên cơ sở phát huy lợi thế của vùng về nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái, công nghiệp chế biến nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, phát huy tiềm năng và lợi thế của các ngành kinh tế biển; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chống chịu thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước theo phương châm “sống chung với nước ngọt, nước lợ và nước mặn”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề như: Xác định vai trò vị thế của vùng ĐBSCL trong tổng thể phát triển quốc gia, quốc tế và đặc biệt là mối quan hệ với các nước trong ASEAN, vùng Đông Nam Bộ và TP HCM; về phương án phân tiểu vùng; về việc giảm đất trồng lúa; về phát triển thủy sản; cuối cùng là định hướng phát triển đô thị. Chính vì vậy, hội nghị tới đây sẽ tập trung làm rõ các vấn đề còn khác nhau này.


Minh Chiến

Chia sẻ