NGÀY HỘI “TÔN VINH CÀ PHÊ VIỆT”: Cơ hội thưởng thức miễn phí hàng loạt thương hiệu cà phê nổi tiếng