Ngân hàng Quốc Dân có bao nhiêu nợ xấu?

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý 2/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (HNX: NVB), lợi nhuận trước và sau thuế 6 tháng đầu năm của Ngân hàng vẫn tăng 13% và 12% so với cùng kỳ, dù chi phí dự phòng tăng 57% và các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc gấp 4.3 lần cùng kỳ. Như vậy, nhìn chung hoạt động kinh doanh trong quý 2/2020 và 6 tháng đầu năm của NVB khá khả quan.

Cụ thể, trong riêng quý 2, dù thu nhập lãi thuần của NVB giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 244 tỷ đồng, nhưng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 63%, lên mức hơn 11 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư báo lãi gấp 107 lần cùng kỳ, ghi nhận hơn 48 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng báo lãi gần 6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kỳ này cả chi phí hoạt động (giảm 24%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (giảm 29%) của NVB đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc Ngân hàng lại gấp 3.3 lần cùng kỳ lên mức 100 tỷ đồng, chiếm đến 80% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Do đó, làm cho lợi nhuận trước và sau thuế trong quý 2 của NVB chỉ còn hơn 8 tỷ đồng và hơn 6 tỷ đồng, tăng 14% và 11% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, hoạt động chính của Ngân hàng đem về hơn 480 tỷ đồng lãi thuần, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hoạt động dịch vụ lại tăng đến 90%, báo lãi gần 20 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư báo lãi gần 74 tỷ đồng, gấp 7.6 lần cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng báo lãi hơn 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 5 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm đạt hơn 189 tỷ đồng, gấp 2.6 lần cùng kỳ.

Dù chi phí hoạt động giảm nhẹ 10% so với cùng kỳ (379 tỷ đồng), nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của NVB lại tăng đến 57% (36 tỷ đồng), đồng thời khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc Ngân hàng tăng lên mức 130 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế nửa đầu năm của Ngân hàng chỉ còn 23 tỷ đồng và 18 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 125 so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, NVB đặt kế hoạch lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 150 tỷ đồng, như vậy kết thúc quý 2, NVB đã vượt được kế hoạch này.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của NVB giảm 11% so với đầu năm, chỉ còn 71,386 tỷ đồng, chủ yếu do tiền, vàng gửi tại TCTD khác (giảm 76%) và cho vay các TCTD khác (giảm 94%) giảm mạnh. Cho vay khách hàng của NVB chỉ tăng nhẹ 3% so với đầu năm, đạt 38,862 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 5% so với đầu năm, đạt 62,065 tỷ đồng. Tiền gửi và vay các TCTD khác giảm mạnh 93%, chỉ còn gần 829 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tăng 24% so với đầu năm, đạt gần 96 tỷ đồng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của NVB âm đến 10,673 tỷ đồng, trong khi kỳ trước chỉ âm 1,864 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí lãi và các khoản tương tự đã trả (âm 2,312 tỷ đồng) và giảm các khoản tiền gửi và vay các TCTD (âm 11,585 tỷ đồng).

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm đến 159 tỷ đồng chủ yếu do mua sắm tài sản cố định (12.8 tỷ đồng) và tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác (150 tỷ đồng).

Vậy, với việc thuyết minh báo cáo tài chính tiếp tục không được công bố, dư luận đang băn khoăn và thắc mắc về con số nợ xấu của Ngân hàng Quốc Dân chính xác là bao nhiêu? Phải chăng, Ngân hàng Quốc Dân đang cố tính mập mờ về nợ xấu của mình để thực hiện những mục đích khác?

Ngân hàng TMCP Quốc Dân có tiền thân là Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt, trước đây có tên gọi là Ngân hàng thương mại cổ phần Sông Kiên, là Ngân hàng cổ phần được thành lập theo Giấy phép số 00057/NH-GP ngày 18/09/1995 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp và Giấy phép thành lập Công ty số 1217/GP-UB ngày 17/10/1995 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp.

Ngày 22/01/2014: Ngân hàng TMCP Nam Việt chính thức đổi tên thành Ngân Hàng TMCP Quốc Dân theo Quyết định số 86/QĐ-NHNN.

Theo PV (t/h)/TCDN