Từ đầu năm 2020 đến nay, số tiền lãi Viectcombank hỗ trợ khách hàng qua 4 đợt giảm lãi suất là 3.400 tỉ đồng.

Theo đó, Vietcombank giảm lãi suất 1điểm %/năm cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của doanh nghiệp trong thời gian 3 tháng, từ 15-12 đến hết 15-3-2021. Tuy nhiên, khách hàng được giảm lãi suất không bao gồm các khoản vay đang được áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất của Vietcombank.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Vietcombank đã tiên phong trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi đại dịch Covid-19 theo 3 đợt giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, Vietcombank đã tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tại 10 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Tổng số tiền lãi Viectcombank hỗ trợ thông qua 4 đợt giảm lãi suất là 3.400 tỉ đồng.

Vietcombank tin rằng đây sẽ là hành động thiết thực, thể hiện cam kết cùng khách hàng vượt qua khó khăn và mong muốn khách hàng tiếp tục đồng hành cùng Vietcombank trong thời gian tới.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay lãi suất tiền gửi và cho vay VNĐ đều có xu hướng giảm. Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm. Còn lãi suất huy động phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,2-6 %/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,8-6,9%/năm.


Tin-ảnh: Thy Thơ

Chia sẻ