Ngân hàng Chính sách xã hội xóa nợ gần 20 tỷ cho khách hàng bị mất tích không phù hợp với quy định

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành văn bản Số: 183/BC-KTNN báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020. Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những ngân hàng bị Kiểm toán Nhà nước “điểm mặt, chỉ tên”.

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước khẳng định, Ngân hàng Chính sách xã hội xóa nợ 19,44 tỷ đồng cho nhiều khách hàng được coi là mất tích theo xác nhận của chính quyền cấp xã , không phù hợp với quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015. Trong đó có 17 trường hợp vẫn đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình cho vay hộ dân tộc thiểu số nghèo chưa kịp thời dẫn đến năm 2018, 2019 có 3.135 trường hợp không được vay lãi suất ưu đãi tương ứng tiền lãi ưu đãi 2,56 tỷ đồng; áp dụng thời gian ân hạn 12 tháng đối với hầu hết các khoản cho vay HSSV không phù hợp quy định tại Quyết định 157/2007/QĐ-TTg (chỉ áp dụng trong trường hợp HSSV ra trường chưa có việc làm/không có thu nhập); chính sách giảm lãi cho HSSV khi trả nợ trước hạn còn bất cập .

Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chưa dừng lại ở đó Ngân hàng Chính sách xã hội chưa triển khai quản trị hệ thống công nghệ thông tin đầy đủ theo định hướng, kế hoạch và quy định của Ngân hàng Nhà nước ; khả năng hỗ trợ quản lý của hệ thống công nghệ thông tin chưa hiệu quả ; chưa thực hiện đầy đủ các quy định của ngân hàng nhà nước về đảm bảo ATTT; ứng dụng CNTT vào các nghiệp vụ liên quan đến BCTC còn hạn chế.

Đầu tư không hiệu quả, tăng trưởng tín dụng vượt mức của NHNN

Kết quả kiểm toán BCTC, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 4 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và năm 2018 của Ngân hàng Chính sách xã hội được khái quát như sau:

Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát bình quân ở mức 2,79%, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối; giảm lãi suất điều hành 2 lần. Các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm được kiểm toán đảm bảo các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động , kinh doanh có lãi , đạt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2% .

Một số tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng vượt mức tối đa cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đại Chúng vượt 13.656 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn vượt 8.654 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Bảo Việt vượt 3.153 tỷ đồng, Ngân hàng Shinhan Bank vượt 132 tỷ đồng, Ngân hàng Mizuho Hồ Chí Minh vượt 192 tỷ đồng, Ngân hàng Busan – Chi nhánh Hồ Chí Minh vượt 83 tỷ đồng, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga vượt 69 tỷ đồng.

Agribank cũng bị nhắc tên liên quan đếm việc đầu tư không hiệu quả hiệu quả thấp.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc xác định giá trị tài sản đảm bảo, việc hạch toán giá trị tài sản cho thuê tài chính chưa phù hợp.

Một số đơn vị đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp như trường hợp của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank). Theo Kiểm toán Nhà nước, ngân hàng này đầu tư 294,41 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính II – NHNo (ALC II) đã phá sản và chấm dứt hoạt động, phải trích lập dự phòng 100% vốn đầu tư.

Ngoài ra, Agribank còn phải chịu trách nhiệm về khoản tổn thất phải bồi thường cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo phán quyết của Tòa án 862,64 tỷ đồng do NHNo bảo lãnh cho ALC II; 172,08 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính I – NHNo và 8,2 tỷ đồng vào Công ty TNHH Liên doanh Quản lý Đầu tư Agribank-VGFM phải trích lập dự phòng 100% vốn đầu tư; 1.250,91 tỷ đồng vào Công ty CP Chứng khoán Agribank phải trích lập dự phòng 92,34 tỷ đồng (lỗ lũy kế đến 31/12/2019 của Công ty là 360,6 tỷ đồng);

Đối với Bảo Minh, tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư bằng 4,8%; 18/21 mã chứng khoán kinh doanh phải trích lập dự phòng 86,25 tỷ đồng (tương ứng 33% vốn đầu tư); một số khoản đầu tư tài chính ngắn hạn phải trích lập dự phòng 100% vốn đầu tư (178,25 tỷ đồng tiền gửi tại ALC II; 68,4 tỷ đồng trái phiếu Vinashin; 8,76 tỷ đồng trái phiếu Công ty CP Sông Đà Thăng Long; 20 tỷ đồng trái phiếu Công ty CP Vận tải Biển Bắc).

Một số ngân hàng hạch toán doanh thu, thu nhập, chi phí chưa phù hợp, chính xác Bảo Minh có nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn .

Một số ngân hàng phân loại nợ chưa phù hợp , trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác , còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay . Hoạt động mua bán nợ xấu theo giá thị trường của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam còn hạn chế .

Anh Minh/Theo Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo