Nature Wood Group Limited công bố đóng 6,75 triệu đô la chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

MACAU, Ngày 14 tháng 9 năm 2023 – Nature Wood Group Limited (“Công ty” hoặc “Nature Wood”), một công ty lâm nghiệp tích hợp dẫn đầu thế giới tập trung vào các hoạt động kinh doanh FSC, hôm nay thông báo về việc hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ban đầu (“Đợt Chào Bán”) của 750.000 Chứng Chỉ Lưu Ký Mỹ (“ADS”) với giá chào bán công chúng là 9 USD mỗi ADS để thu về tổng cộng 6,75 triệu USD trước khi trừ đi các khoản chiết khấu dành cho nhà đầu tư và chi phí chào bán. Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà đầu tư quyền chọn, có thể thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng Đợt Chào Bán, để mua thêm tối đa 112.500 ADS bổ sung với giá chào bán công chúng, trừ đi các khoản chiết khấu và chi phí dành cho nhà đầu tư, để bù đắp cho việc phát hành quá mức, nếu có. Mỗi ADS đại diện cho tám cổ phiếu phổ thông của Công ty. Đợt Chào Bán đóng cửa vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 và các ADS bắt đầu giao dịch vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Nasdaq dưới mã chứng khoán “NWGL”.

Prime Number Capital LLC đóng vai trò là nhà đầu tư cho Đợt Chào Bán. Loeb & Loeb LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Công ty, và Hunter Taubman Fischer & Li LLC đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho các nhà đầu tư.

Nature Wood dự định sử dụng số tiền thu được từ Đợt Chào Bán như sau: (i) khoảng 50% để mua quyền khai thác và kinh doanh liên quan đến lâm nghiệp; (ii) khoảng 35% để mua nhà máy ở Châu Âu hoặc Nam Mỹ và phát triển các sản phẩm mới; và (iii) số còn lại để tài trợ vốn lưu động và các mục đích tổng quát khác của công ty.

Một bản đăng ký F-1 (Số 333-271425) liên quan đến Đợt Chào Bán đã được nộp lên và được Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (“SEC”) tuyên bố có hiệu lực vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, theo giờ miền Đông Hoa Kỳ. Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán hoặc lời mời chào mua các chứng khoán được mô tả ở đây, cũng như không có bất kỳ giao dịch bán các chứng khoán nào ở bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lời mời chào, hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Đợt Chào Bán chỉ được thực hiện bằng cách sử dụng bản cáo bạch là một phần của đăng ký có hiệu lực. Bản sao cáo bạch liên quan đến Đợt Chào Bán có thể được lấy bằng cách liên hệ: Prime Number Capital LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, 10105, hoặc qua email tại info@pncps.com. Ngoài ra, bản sao cáo bạch liên quan đến Đợt Chào Bán cũng có thể được lấy qua trang web của SEC tại www.sec.gov.

Về Nature Wood Group Limited

Nature Wood Group Limited là một công ty lâm nghiệp tích hợp dẫn đầu thế giới tập trung vào các hoạt động kinh doanh FSC, ngành công nghiệp gỗ và các sản phẩm gỗ. Hoạt động của Công ty bao gồm cả quản lý và khai thác rừng phía trên nguồn, và chế biến và phân phối gỗ phía dưới nguồn. Nature Wood cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm gỗ tròn, ván sàn, ván sàn, gỗ xẻ, than tái chế, than tổng hợp, than làm bằng máy và tinh dầu, chủ yếu thông qua mạng lưới bán hàng ở Châu Âu, Nam Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và Trung Quốc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.nature-wood.com.

Tuyên bố an toàn

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố có thể cấu thành các tuyên bố “nhìn trước” theo các quy định “nơi trú ẩn an toàn” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố nhìn trước này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính”, “có khả năng”, và các tuyên bố tương tự. Các tuyên bố không phải sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin, kế hoạch và kỳ vọng của Công ty, là các tuyên bố nhìn trước. Các tuyên bố nhìn trước mang theo những rủi ro và không chắc chắn vốn có. Thông tin bổ sung về những rủi ro này được bao gồm trong các tài liệu mà Công ty nộp lên SEC. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày của thông cáo báo chí, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố nhìn trước nào, trừ khi được yêu cầu theo luật hiện hành.

Để biết thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

Janice Wang, Đối tác Quản lý
WFS Investor Relations Inc.
Điện thoại: +86 13811768599 +1 628 283 9214
Email: services@wealthfsllc.com