Năm 2019 lợi nhuận trước thuế của Agribank hơn 14.000 tỷ đồng, tăng 92% so với 2018

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14.000 tỷ đồng, chỉ đứng sau Vietcombank trong năm 2019.

Năm 2019, tổng thu nhập hoạt động của Agribank tăng 11,5% so với năm 2018, đạt hơn 59.000 tỷ, là mức cao nhất hệ thống, bỏ xa BIDV (48.121 tỷ đồng), Vietcombank (45.730 tỷ đồng).

Động lực tăng trưởng thu nhập chính của Agribank trong năm 2019 đến từ các mảng phi tín dụng. Trong đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 22% đạt 4.591 tỷ; lãi từ ngoại hối tăng 46% đạt hơn 1.000 tỷ; lãi từ hoạt động khác (chủ yếu từ xử lý nợ) đạt hơn 11.000 tỷ, tăng 37%. Thu nhập lãi thuần tăng trưởng khá khiêm tốn, chỉ tăng 4,4% trong năm 2019, đạt hơn 42.660 tỷ đồng.

Trong khi thu nhập tăng mạnh, chi phí hoạt động của ngân hàng chỉ tăng nhẹ 2,1% lên 24.594 tỷ đồng. Chi phí dự phòng giảm nhẹ 5,3% xuống 20.570 tỷ đồng, vẫn là mức trích lập cao nhất hệ thống.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Agribank đạt 14.116 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2018. Mức tăng trưởng lợi nhuận của Agribank là cũng là cao nhất trong top 10 lợi nhuận ngân hàng năm 2019.

Cuối năm 2019, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2018. Dư nợ cho vay tăng 11,6%, huy động tiền gửi khách hàng tăng 15%.

Cơ cấu dư nợ cho vay theo lĩnh vực của Agribank có sự dịch chuyển đáng chú ý. Trong khi dư nợ cho vay lĩnh vực “nông, lâm, thủy sản” chỉ tăng nhẹ 6,4% lên 302.159 tỷ đồng thì dư nợ cho vay vào “bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác” tăng mạnh 17% lên 314.582 tỷ đồng. Theo đó, dư nợ cho vay “nông, lâm, thủy sản” không còn lĩnh vực có tỷ trọng lớn nhất tại Agribank, chỉ đạt 26,93%; trong khi lĩnh vực “bán buôn, bán lẻ;…” có tỷ trọng là 28,04%.

Thanh Nga(TH)/ Sở hữu trí tuệ