Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Chính phủ Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam vừa công bố thông cáo chung về việc hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam thông qua sử dụng khí gas hóa lỏng (LNG) nhân sự kiện Diễn đàn Thương mại Khí gas hóa lỏng (LNG) ba bên Việt Nam, Nhật Bản và Mỹ năm 2020.

Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đánh giá quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam không chỉ tập trung vào việc chuyển từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo mà còn là việc chuyển sang các công nghệ và nguồn năng lượng sạch hơn, mạnh mẽ hơn với giá cả phải chăng, linh hoạt và đáng tin cậy nhằm góp phần vào quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Cơ quan chức năng 3 nước nhận thức về tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản ở Việt Nam, đặc biệt trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Năng lượng Chiến lược Nhật Bản – Mỹ (JUSEP).

Các dự án điện LNG đã được phê duyệt trong Quy hoạch Phát triển Điện 7 điều chỉnh, cũng như các dự án điện LNG đang được xem xét trong Quy hoạch Phát triển Điện 8 (PDP8) của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Mỹ nhận thức được tầm quan trọng của những vấn đề sau đây, qua đó sẽ tạo điều kiện cho quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam theo hướng cân bằng các mục tiêu giữa tăng cường an ninh năng lượng với giải quyết các vấn đề khí hậu toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quá trình này được thực hiện bằng cách hỗ trợ các dự án nhà máy điện khí LNG và kho cảng LNG tại Việt Nam có sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản, Mỹ và Việt Nam sử dụng các công cụ tài chính của Nhật Bản và Mỹ; trao đổi thông tin về nội dung cũng như quá trình triển khai các chính sách cần thiết về LNG như việc đấu thầu mua LNG, đa dạng hóa nguồn cung, tự do hóa thị trường và khuyến khích phát triển cơ sở hạ tầng khí gas mở bao gồm các kho cảng tái hóa khí LNG, các kho chứa ngầm và đường ống dẫn khí; chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của chính phủ Nhật Bản và Mỹ đồng thời phối hợp công tác ngoại giao thương mại chung nhằm hiện thực hóa các chính sách năng lượng cần thiết và làm xúc tác cho khu vực tư nhân đầu tư vào Việt Nam; hỗ trợ các mục tiêu mà Việt Nam đặt ra trong PDP8.

Mỹ và Nhật Bản hỗ trợ xây dựng năng lực cho Việt Nam thông qua hỗ trợ kỹ thuật về quy trình đấu thầu mua sắm nhằm thúc đẩy các thực tiễn kinh doanh tốt nhất, các chuẩn mực cao và văn hóa minh bạch; tổ chức các cuộc họp chung giữa các cơ quan chức năng nhằm tăng cường hợp tác ba bên, đồng thời tham vấn khu vực tư nhân về những thách thức và cơ hội đầu tư của họ.


D.Ngọc

Chia sẻ