Mỗi ngày hơn 78.200 tỷ đồng được giao dịch liên ngân hàng

Doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 121.662 tỷ đồng, bình quân 24.332 tỷ đồng/ngày, giảm 8.850 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (65% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (16% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 70% và 17%.

Về lãi suất, giao dịch liên ngân hàng bằng VND có sự dao dộng nhẹ. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,18%/năm và 0,7%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,14%/năm và 0,26%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tỷ giá có sự biến động trong tuần từ 16-20/10. Cụ thể, ngày đầu tuần 16/11/2020, tỷ giá mua, bán USD/VND (cuối ngày) trên website của Ngân hàng Ngoại thương niêm yết ở mức 23.085/265 VND/USD, giảm 5/5 điểm so với ngày làm việc cuối tuần trước (13/11/2020).

Ngày 17/11/2020, tỷ giá mua, bán USD/VND tiếp tục giảm 5/5 điểm về mức 23.080/260 VND/USD. Ngày 18/11/2020, tỷ giá tăng 10/10 điểm lên mức 23.090/23.270 VND/USD. Ngày 19 và 20/11/2020, tỷ giá ổn định ở mức 23.085/265 VND/USD.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của tổ chức tín dụng (TCTD) có xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất tiền gửi bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,2-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,8-6,9%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của TCTD có xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm.

Trong khi đó, hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm