Manulife Việt Nam vừa có thông báo đến khách hàng về việc có một số cá nhân lợi dụng tình hình, đứng ra thu phí để khiếu nại hộ về gói bảo hiểm “Tâm an đầu tư”. 

“Chúng tôi đã báo cáo các cá nhân này đến các cơ quan chức năng liên quan để xử lý. Để bảo đảm quyền lợi của mỗi khách hàng, chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên trực tiếp gửi khiếu nại về cho công ty” – thông báo nêu rõ.

Cũng theo thông báo này, Manulife Việt Nam cho biết trung bình mỗi tháng, công ty chi trả cho hơn 42.000 yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Do đó, việc hủy bỏ hợp đồng trước hạn sẽ gây thiệt hại về các quyền lợi tích luỹ và bảo vệ mà khách hàng đã xây dựng trước đó. 

“Trước khi đưa ra quyết định liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, điều quan trọng là khách hàng nên xem xét cẩn trọng các ảnh hưởng về tài chính và các khách hàng hiện hữu không nên lo lắng hoặc bị ảnh hưởng bởi những tin đồn không chính xác” – công ty bảo hiểm này khuyến cáo.

Trụ sở Manulife tại TP HCM

Tuy vậy, Manulife Việt Nam khẳng định luôn duy trì nguồn lực tài chính mạnh mẽ, với biên khả năng thanh toán vượt xa mức yêu cầu theo luật định để thực hiện cam kết với khách hàng. Đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, ban ngành liên quan để giải quyết dứt điểm các khiếu nại của khách hàng mua bảo hiểm qua Ngân hàng SCB.

  • Manulife hứa giải quyết dứt điểm vụ khách gửi tiết kiệm biến thành mua bảo hiểm

  • Manulife: đối thoại minh bạch, giải quyết dứt điểm khiếu nại khách hàng

Kể từ khi xảy ra khủng hoảng liên quan đến ngân hàng SCB vào đầu tháng 10-2022, Manulife Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể các khiếu nại của khách hàng SCB tham gia sản phẩm bảo hiểm “Tâm an đầu tư”. 

Manulife Việt Nam đã tích cực hợp tác chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đồng thời huy động nguồn lực để xúc tiến việc giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng nhất với cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm.

Theo đó, tính từ ngày ra thông báo đối thoại trực tiếp để giải quyết khiếu nại của khách hàng SCB vào ngày 26-4 cho đến nay, Manulife Việt Nam đã hoàn tất xử lý gần 60% các khiếu nại và hiện đang giải quyết 40% các khiếu nại còn lại. 

“Để bảo đảm rằng kết quả giải quyết khiếu nại là khách quan và thấu đáo cho khách hàng, chúng tôi đã thuê đơn vị điều tra thứ ba cùng tham gia vào quá trình đánh giá” – thông báo của Manulife Việt Nam nêu rõ.

Liên quan đến kết quả khiếu nại của một số khách hàng bị Manulife Việt Nam từ chối, công ty bảo hiểm này cho biết sẽ chủ động liên lạc với từng khách hàng, giải thích chi tiết về quyết định của Manulife và thực hiện các bước tiếp theo nếu có.


Tin-ảnh: Ng.Hải