Lợi nhuận âm, Cổ phiếu GTN của GTNFoods bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Theo HOSE, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của GTN tại 31/12/2018 (đã đình chỉnh hồi tố) là âm 39,73 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là âm 66,26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 là âm 208,7 tỷ đồng.

Như vậy, với quyết định này của HOSE, cổ phiếu GTN sẽ chỉ được giao dịch vào phiên chiều kể từ ngày 03/3/2020.

Phiên giao dịch sáng nay 26/2, cổ phiếu GTN mất điểm ngay khi mở cửa và giao dịch giằng co dưới vùng giá thấp, chốt phiên -2,9% xuống 17.000 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 172.000 đơn vị.

Cổ phiếu GTN mất điểm ngay khi mở cửa và giao dịch giằng co dưới vùng giá thấp, chốt phiên -2,9% xuống 17.000 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, GTN đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung đáng chú ý nhất là việc bầu bà Mai Kiều Liên – Tổng giám đốc Vinamilk (VNM) là Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ 15/2.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2020 với chỉ tiêu doanh thu thuần 2.909 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 99 tỷ đồng.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ