Chiều 23-4, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023. 

Đại hội đã thông qua các kế hoạch về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; phương án tăng vốn điều lệ năm 2023; thay đổi tên viết tắt của ngân hàng; bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Lienvietpostbank Nguyễn Đức Thụy cho biết năm 2022, ngân hàng đã hoàn thành được nhiều chỉ tiêu mà cổ đông giao, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 5.690 tỉ đồng, tăng 56% so với năm 2021. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử 15 năm hoạt động của ngân hàng này.

Năm nay, dù bối cảnh kinh tế còn khó khăn và còn nhiều thách thức, ngân hàng vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.000 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2022. LienVietPostBank giữ vững vị thế một trong những ngân hàng có mạng lưới lớn nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT Lienvietpostbank, phát biểu tại đại hội

Đáng chú ý, đại hội đã nhất trí phương án tăng vốn điều lệ lên 28.676 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu, bao gồm phát hành cho cổ đông hiện hữu 500 triệu cổ phiếu (5.000 tỉ đồng); phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu (3.000 tỉ) cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng lên 15,5%… Giá bán cho nhà đầu tư nước ngoài không thấp hơn mệnh giá, mức giá cụ thể do HĐQT quyết định.

Đặc biệt, Lienvietpostbank sẽ chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu lên tới 19% từ việc phát hành 329 triệu cổ phiếu (3.285 tỉ đồng). Việc tăng vốn điều lệ nhằm củng cố tiềm lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung – dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh, bảo đảm hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định, đáp ứng kế hoạch tăng trưởng liên tục hằng năm.

Tại đại hội, ngân hàng đã trình và cổ đông thông qua việc đổi tên viết tắt tiếng Anh. Lãnh đạo ngân hàng cho biết từ năm 2011 đến nay, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt sử dụng tên viết tắt bằng tiếng Anh chính thức là “LienVietPostBank” trên tất cả văn bản pháp lý và kênh truyền thông.

“Tuy nhiên, nhược điểm của tên gọi này là quá nhiều ký tự, khó phát âm, khó nhớ dẫn đến khó nhận biết, hiệu ứng truyền thông không cao. Trong khi xu hướng chung của các ngân hàng hiện nay là sử dụng tên viết tắt dưới dạng rút gọn nhất có thể, dễ đọc, dễ nhớ. Do đó, HĐQT ngân hàng trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi tên viết tắt của ngân hàng từ “LienVietPostBank” thành “LPBank” – ông Hồ Nam Tiến, Quyền Tổng giám đốc ngân hàng nói.

Ngoài ra, đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IX (2023 – 2028) với 7 thành viên HĐQT và 4 thành viên Ban Kiểm soát.


Thái Phương. Ảnh: Bình An