LienVietPostBank chốt mua lại trái phiếu trước hạn phát hành 2020

Theo Vietstock, theo mệnh giá, tổng giá trị mua lại là 1,814 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, được phát hành ngày 24/11/2020.

Đó là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, xác lập trực tiếp nghĩa vụ trả nợ và thỏa mãn những điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng.

Ngân hàng có kế hoạch mua lại vào ngày 24/11 tới, và chốt danh sách người sở hữu trái phiếu vào ngày 15/11. Giá mua lại ngang bằng mệnh giá trái phiếu và lãi phát sinh, tuy nhiên chưa được thanh toán trên trái phiếu đó tính đến lúc mua lại.

Để mua lại, LPB sẽ sử dụng nguồn tiền từ thu nợ lãi/ gốc của những khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và những nguồn vốn huy động khác, vốn tự có tích lũy, lợi nhuận và tiềm lực tài chính của mình.

lienvietpostbank-chot-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-1667381756.jpg

Đối tượng mua lại trái phiếu trước hạn nhiều nhất thời gian qua là các ngân hàng. Thống kế của VCBS cho thấy khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn trong 9 tháng đầu năm đạt 135,180 tỷ đồng. Các công ty như Garden, CTCP Osaka, Azura, Yamagata, CTCP Bông Sen thuộc top 20 doanh nghiệp giá trị mua lại lớn, danh sách này không tính các ngân hàng.

Nợ xấu tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh âm nặng dù lãi lớn

BCTC hợp nhất quý 3/2022 cho thấy Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) có lợi nhuận trước thuế đạt 1.233,7 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2021. Đó là do nhiều mảng kinh doanh của ngân hàng đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 44,6% đạt hơn 9.128 tỷ đồng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng đột biến đạt 342,7 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 42,7% đạt 779,4 tỷ đồng, và lãi thuần từ hoạt động khác ghi nhận đạt 213,2 tỷ đồng…

Theo đó, sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế tăng 72%, đạt hơn 4.822,3 tỷ đồng, so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt hơn 3.842,3 tỷ đồng.

Ngân hàng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tăng 32% so với năm ngoái. Theo đó, LienVietPostBank đã hoàn tất mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.

Tuy vậy, một điều khó hiểu là dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư của ngân hàng lại âm hơn 2.737,5 tỷ đồng. Do đó, nhiều nhà đầu tư và khách hàng tỏ ra nghi ngờ về lợi nhuận của LPB.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền hoạt động kinh doanh của LPB âm hơn 2.592 tỷ đồng tính đến ngày 30/6 năm nay. Thế nhưng, dòng tiền thuần của ngân hàng dương 262,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nhờ dòng tiền hoạt động tài chính dương gần 3.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng tại ngày 30/9/2022 đạt hơn 313.480 tỷ đồng, đã tăng 8,4% so với hồi đầu năm. Trong số đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 227.944 tỷ đồng khi tăng 9%, tiền gửi khách hàng tăng 7,3% khi đạt hơn 193.533 tỷ đồng.

Đặc biệt, tổng nợ xấu của LPB cuối quý 3 tăng 11,4% so với hồi đầu năm khi đạt 3.190 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 24,7% đạt mức hơn 574 tỷ đồng, nợ nhóm 4 giảm 24,5% còn 807,5 tỷ đồng, nợ nhóm 5 tăng 35,6% lên 1,808,4 tỷ đồng.