Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 3/2020

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank).

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 3/2020

Nguồn: VietBank

Cụ thể, đối với khoản tiền gửi kì hạn từ 1 – 5 tháng, khách hàng sẽ hưởng mức lãi suất là 5%/năm, nhận lãi cuối kì. Khi gửi tiền ở các kì hạn 6, 7 và 8 tháng, lãi suất được áp dụng cao hơn hẳn, lần lượt là 7,5%/năm, 7,6%/năm và 7,7%/năm.

Nếu có nhu cầu gửi tiền trong kì hạn 15 và 18 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 8,1%/năm. Còn khi gửi tiết kiệm ở các kì hạn dài hơn là 24 và 36 tháng, VietBank sẽ áp dụng mức lãi suất là 8,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này hiện tại trong hình thức tiết kiệm thông thường.

Riêng tiền gửi các kì hạn ngắn dưới 1 tháng chỉ được áp dụng lãi suất từ 0,5 – 0,8%/năm. Còn tiền gửi không kì hạn sẽ nhận mức lãi suất là 0,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm online tháng 3/2020

Nguồn: VietBank

Theo Thu Thủy/TBCK