Lãi suất ngân hàng CBBank mới nhất tháng 6/2020

Lãi suất CBBank mới nhất tháng 6/2020 (Ảnh minh họa)

Lãi suất ngân hàng CBBank tháng 6 – tiết kiệm thường

Lãi suất huy động cho các khoản tiền gửi không kì hạn hoặc có kì hạn từ 1 tuần đến 3 tuần được niêm yết chung mức lãi suất là 0,2%/năm.

Các khoản tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng – 5 tháng được ngân hàng CBBank quy định cùng mức lãi suất là 4,25%/năm, tức giảm đồng loạt lên đến 0,75 điểm %.

Đối với các kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất đồng loạt được ấn định ở mức 7%/năm, cũng được điều chỉnh giảm khá mạnh so với biểu lãi suất tháng 5 là 0,85 điểm % cho mỗi kì hạn.

Các khoản tiền gửi kì hạn 12 tháng và 13 tháng được áp dụng mức lãi suất tiết kiệm lần lượt là 7,1%/năm và 7,3%/năm, tức giảm lần lượt 0,8 điểm % và 0,65 điểm %.

Đặc biệt tại các kì hạn dài như: 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, ngân hàng CBBank tuy điều chỉnh lãi suất giảm tới 0,7 điểm % tại mỗi kì hạn và áp dụng ở mức là 7,3%/năm nhưng đây lại là mức lãi suất được cho là cao nhất trong tháng 6 này.

Nguồn: CBBank

Tiết kiệm online

Áp dụng đối với các kì hạn từ 1 tháng đến 12 tháng. Mức lãi suất cao nhất dành cho sản phẩm này là 7,05%/năm dành cho các kì hạn từ 6 tháng – 12 tháng.

Nguồn: CBBank

Theo Thu Thủy/KTCK