Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 12/2020

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 12/2020

Cụ thể, biểu lãi suất tiết kiệm/tiền gửi có kì hạn VND dành cho khách hàng cá nhân có phạm vi dao động từ 0,35%/năm đến 6,95%/năm. Các kì hạn gửi áp dụng từ 1 tháng đến 36 tháng, hình thức nhận lãi cuối kì.

Trong đó, lãi suất tiền gửi tại kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được niêm yết trong khoảng từ 3,35%/năm đến 3,55%/năm. Kì hạn 1 tháng có lãi suất thấp nhất 3,35%/năm. Ngân hàng tăng thêm 0,05 điểm % tại mỗi kì hạn tiếp theo.

Lãi suất ngân hàng tại kì hạn 6 tháng được duy trì ở mức 5,95%/năm. Hai kì hạn 7 tháng và 8 tháng cùng ấn định lãi suất là 6%/năm, 9 tháng có lãi suất 6,05%/năm.

Tiền gửi tại kì hạn 10 tháng và 11 tháng hưởng lãi suất lần lượt là 6,1%/năm và 6,2%/năm. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tại kì hạn 12 tháng được niêm yết ở mức 6,4%/năm. Tiếp đó kì hạn 13 tháng và 15 tháng được niêm yết lãi suất là 6,65%/năm và 6,85%/năm.

Tại 3 kì hạn dài nhất 18, 24 và 36 tháng, ngân hàng Bảo Việt huy động tiền gửi với lãi suất 6,95%/năm. Tiền gửi không kì hạn, tiền gửi tại kì hạn ngắn dưới 1 tháng được niêm yết chung lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt dành cho khách hàng cá nhân

Kì hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kì

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kì hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kì quí

(%/năm)

Không kì hạn

0,2

7 ngày

0,2

14 ngày

0,2

21 ngày

0,2

1 tháng

3,34

3,35

2 tháng

3,38

3,40

3,39

3 tháng

3,42

3,45

3,44

4 tháng

3,46

3,50

3,48

5 tháng

3,49

3,55

3,52

6 tháng

5,78

5,95

5,87

5,90

7 tháng

5,79

6,00

5,91

8 tháng

5,77

6,00

5,89

9 tháng

5,79

6,05

5,93

5,96

10 tháng

5,80

6,10

5,96

11 tháng

5,87

6,20

6,04

12 tháng

6,01

6,40

6,30

6,33

13 tháng

6,20

6,65

6,52

15 tháng

6,31

6,85

6,66

6,70

18 tháng

6,29

6,95

6,69

6,72

24 tháng

6,10

6,95

6,61

6,65

36 tháng

5,75

6,95

6,41

6,45

Ngoài hình thức nhận lãi vào cuối kì hạn gửi, khách hàng cũng có thể lựa chọn khoảng thời gian lĩnh lãi khác như: lĩnh lãi trước (3,34% – 6,31%/năm), lĩnh lãi định kì hàng tháng (3,39%/năm – 6,69%/năm), lĩnh lãi định kì hàng quí (5,9% – 6,72%/năm)…

Bên cạnh đó, Ngân hàng Bảo Việt cũng đang triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn khác với lãi suất cạnh tranh như: Tiết kiệm EZ – Saving, Gom lộc phát tài, gửi tiết kiệm trên ứng dụng BAOVIET Pay, Lãi suất lũy tiến, Chắp cánh tương lai…

Theo Anh Khôi/KTCK