Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, diện tích NNHC của Việt Nam đạt 170.000 ha, tăng 100.000 ha so với trước khi có Nghị định 109; số lượng doanh nghiệp, người dân tham gia sản xuất NNHC tăng nhiều so với trước đây; trong 53 tỉnh, thành có NNHC thì 23 tỉnh, thành đã ban hành chính sách khuyến khích NNHC. 

Tuy nhiên, Bộ NN-PTNT cũng xác định NNHC thuộc phân khúc cao cấp, không phải sản xuất đại trà do những yêu cầu khắt khe. Theo đề án phát triển NNHC đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đưa diện tích nhóm đất NNHC đạt khoảng 2,5% – 3% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp.

Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội NNHC Việt Nam (VOAA), nhận xét NNHC đã được triển khai ở nhiều nơi, được cộng đồng đón nhận. Tuy vậy, hiện nay nông dân, HTX rất khó tiếp cận các chính sách khuyến khích NNHC do được quy định ở nhiều văn bản khác nhau, nhiều thủ tục không cần thiết nên rất cần sửa đổi để phù hợp thực tế. 


Ng.Ánh