Huy động được thêm 1.288 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu

Ngày 22/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Phiên huy động của Kho bạc Nhà nước phát hành có tổng khối lượng phát hành 3.500 tỷ đồng với các kỳ hạn 10, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 1.288 tỷ đồng. Lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn đều tăng 0,1%/năm so với phiên đấu giá trước đó.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 800 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,38%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/4/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,73%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/4/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 138 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,10%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/4/2020).

Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước huy động được 34.801 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bạch Hiền (t/h)/SHTT