Sáng 9-8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông tin chính thức về việc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) có một vài nhân viên dương tính với SARS CoV-2.

Theo đó, từ ngày 9-8, HOSE sẽ tạm dừng mọi hoạt động tiếp khách, làm việc trực tiếp “mặt đối mặt” với khách hàng, đối tác. Việc xử lý thông tin liên quan đến doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán và các bên liên quan được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ xa.

Trụ sở HOSE tại TP HCM

Tuy nhiên, các hoạt động giao dịch chứng khoán của HOSE vẫn diễn ra bình thường. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết HOSE đã xây dựng các phương án tính toán kỹ mọi rủi ro có thể xảy ra. Hệ thống của HOSE có khả năng thiết lập trung tâm điều hành ở các vị trí địa lý khác nhau chứ không nhất thiết phải cố định tại 1 địa điểm.

Ngoài ra, HOSE còn có 1 trung tâm dự phòng thảm hoạ ở cách xa trụ sở chính. Toàn bộ nhân viên của HOSE từ khi chớm dịch đã được chia thành các nhóm hoạt động độc lập theo ca kíp.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng khẳng định trong mọi tình huống, các sở giao dịch vẫn sẽ luôn bảo đảm giao dịch thông suốt trên thị trường chứng khoán.


Tin, ảnh: Sơn Nhung

Chia sẻ