HOSE dừng xét hồ sơ đăng kí niêm yết của Ngân hàng Hàng hải (MSB)

(Ảnh minh họa)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho biết đã dừng xem xét hồ sơ đăng kí niêm yết cổ phiếu của MSB do đến ngày 1/6/2020 Sở vẫn không nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung của ngân hàng theo yêu cầu.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của MSB đã thông qua việc tạm hoãn hồ sơ niêm yết trên HOSE trước những diễn biến bất lợi của thị trường trong quý I/2020 và sẽ tái khởi động việc niêm yết vào thời điểm thị trường thuận lợi hơn.

Trong thời gian đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị MSB chọn thời điểm phù hợp để thực hiện đăng kí giao dịch cổ phiếu trên UPCoM tùy thuộc diễn biến của thị trường chứng khoán và/hoặc yêu cầu của cơ quan quản lí nhà nước.

Năm 2020, MSB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.439 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2019; tổng tài sản 170.000 tỉ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 81.500 tỉ đồng; huy động vốn đạt 99.000 tỉ đồng; tỉ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%.

Trong năm nay, MSB cũng đặt mục tiêu xử lí toàn bộ trái phiếu VAMC.

Theo Hoàng Quyên/KTCK