Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản đề nghị Quốc hội, các bộ ban ngành sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề nghị miễn tiền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội (NOXH), nhà lưu trú công nhân, ký túc xá học sinh, sinh viên, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo HoREA, đề nghị trên là để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và kế thừa các quy định có hiệu lực, hiệu quả, có tính ổn định của Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014.

Theo HoREA, Luật Đất đai 2013 quy định cơ chế “giao đất không thu tiền sử dụng đất” đối với trường hợp “tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước”, đồng thời quy định cơ chế “miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất” đối với trường hợp “sử dụng đất để xây dựng NOXH theo quy định của pháp luật về nhà ở” nhưng chưa bao gồm “dự án nhà ở công vụ”, nên chưa đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Nhà ở 2014.

  • Công nhân mong được mua nhà ở xã hội

  • Bộ Xây dựng: Đang triển khai xây dựng 153.426 căn nhà ở xã hội

Ngoài ra, điểm bất cập của Luật Nhà ở 2014 là chưa quy định cơ chế “miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất” đối với dự án “xây dựng lại nhà chung cư” và Luật Đất đai 2013 cũng chưa quy định cơ chế này để hỗ trợ chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư thực hiện dự án “xây dựng lại nhà chung cư”. Vì thế, mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2015/NĐ-CP và Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định “miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất” đối với dự án “xây dựng lại nhà chung cư”, nhưng do vướng 2 luật trên nên các Nghị định này không thực thi được.

Hiện nay, cơ chế “miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất” đối với dự án “xây dựng lại nhà chung cư” đã được bổ sung vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhưng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa bổ sung cơ chế này nên chưa đồng bộ, thống nhất.


S. Nhung