Tuy vốn đăng ký mới giảm 53,4% nhưng vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng mạnh lần lượt là 45,4% và 51,6%.

Đáng chú ý, tính tới ngày 20-5, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được 7,71 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số lượng dự án, Hàn Quốc là đối tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới, mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhiều nhất trong 5 tháng đầu năm nay. 


L.Anh