Trước phản ánh của các doanh nghiệp thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xem xét ban hành quy định giới hạn hiệu năng phân tích tối thiểu (MRPLs) đối với kháng sinh Enrofloxacin – Ciprofloxaxin trong thủy sản. Cụ thể, VASEP kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành mức MRPLs đối với 2 kháng sinh trên cho sản phẩm thủy sản là 10 µg/kg, tương đương thủy sản xuất khẩu.

Người tiêu dùng chọn thủy sản tại siêu thị

Do thiếu quy định trên nên nhà bán lẻ chỉ chấp nhận các lô hàng thủy sản không có Enrofloxacin và Ciprofloxacin, tức yêu cầu cao hơn các lô xuất khẩu.


Tin-ảnh: Ng.Ánh

Chia sẻ