Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, mục tiêu của chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp (RD&I) là khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với trường Đại học, Viện nghiên cứu để cùng triển khai nhiệm vụ đổi mới và làm chủ công nghệ ở doanh nghiệp.

RD&I sẽ hỗ trợ đến 30% kinh phí cho các đề tài đầu tư nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. TP HCM (Sở Khoa học và Công nghệ TP là đơn vị thực hiện) sẽ tăng cường tổ chức các buổi kết nối sáng tạo nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và trường, viện trao đổi thông tin về nhu cầu công nghệ, giới thiệu những công nghệ mới (đang ở quy mô phòng thí nghiệm), đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), nâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Một buổi chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM hỗ trợ tổ chức (Ảnh ban tổ chức cung cấp)

Ngoài ra, nhằm ươm tạo thêm nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dự án khởi nghiệp xã hội có khả năng giải quyết các vấn đề của cộng đồng, TP HCM cũng có chủ trương hỗ trợ kinh phí (lên đến 500 triệu đồng) cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các dự án sẽ được hỗ trợ ở nhiều nội dung như hoàn thiện ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm, nghiên cứu thị trường, tư vấn tài chính, kết nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Đặc biệt, TP HCM cũng đang thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp với các đối tác quốc tế, hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Doanh nghiệp, trường, Viện muốn tìm hiểu thêm thông tin, liên hệ: Email: quanlykhoahoc.skhcn@tphcm.gov.vn; Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/; ĐT: 028. 39322.147

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết tính đến nay TP đã hỗ trợ cho 280 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm: 96 dự án về công nghệ thông tin, 41 dự án về du lịch, 32 dự án về giáo dục, 24 dự án về logistic, 15 dự án cộng đồng, 72 dự án thuộc các lĩnh vực khác. Những dự án sau khi ươm tạo thành công sẽ tiếp tục được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Chương trình SPEEDUP .

Hiện TP HCM có trên 3.000 cá nhân, nhóm khởi nghiệp được huấn luyện kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về phát triển ý tưởng và đánh giá sản phẩm khởi nghiệp; hơn 280 giảng viên, cán bộ các trường đại học, đơn vị được trang bị kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trên 90.600 lượt cán bộ quản lý và gần 17.300 doanh nghiệp, 160 cố vấn khởi nghiệp được đào tạo và nâng cao năng lực, và hơn 200 mentor được kết nối từ các mạng lưới quốc tế nhằm tư vấn/huấn luyện hoàn thiện mô hình kinh doanh, định hướng thị trường cho sản phẩm, cung cấp vốn đầu tư cá nhân… cho các dự án có tiềm năng.


Đức Huy

Chia sẻ