Hàng loạt ngân hàng sụt giảm lợi nhuận mạnh chưa từng thấy

Trong số 13 ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý I/2020, xét về giá trị tuyệt đối, Vietcombank vẫn đứng ở vị trí quán quân với 5.222 tỷ đồng lợi nhuận, VPBank đứng vị trí thứ hai với hơn 2.900 tỷ đồng, 2 ngân hàng tiếp theo có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng là VIB và TPBank. Năm nay, Sacombank đã tuột khỏi danh sách ngân hàng có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng quý I.

Đến thời điểm này, đã có 5 ngân hàng công bố sụt giảm lợi nhuận trong quý I/2020. Cụ thể, lợi nhuận Vietcombank giảm 11%, Saigonbank giảm 31%, Bac A Bank giảm 27%, Kienlongbank giảm 23%, Sacombank giảm gần 7% so với cùng kỳ.

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới các ngân hàng, bao gồm cả ngân hàng lớn khi phải tăng cường giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng, lẫn các ngân hàng nhỏ, ngân hàng đang tái cơ cấu – vốn có sức chống chịu kém. Điểm chung của các ngân hàng là tín dụng trong quý I/2020 tăng rất chậm, khiến lãi thuần chỉ tăng nhẹ, thậm chí giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận Vietcombank sụt giảm 11%

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – HoSE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2020. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng đạt 5.333 tỷ đồng, giảm 11,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi lợi nhuận ở các mảng kinh doanh tăng trưởng chậm, thậm chí là sụt giảm thì chi phí dự phòng của ngân hàng lại tăng vọt dẫn đến lợi nhuận kém khả quan so với cùng kỳ

Trong quý 1/2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ tăng 6,29% so với cùng kỳ, đạt 9.034 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng nhẹ 5,43%, đạt 1.127 tỷ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh hơn (tăng 19%), đạt 1.107 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán lỗ 54 tỷ. Hoạt động kinh doanh khác cũng giảm 11%, chỉ có lãi 1.039 tỷ đồng.

Thu nhập góp vốn cổ phần của Vietcombank cũng chỉ đứng ở mức 31 tỷ đồng, giảm 19% so với quý 1/2019. Theo đó, khoản thu đột biến từ việc thoái vốn khỏi công ty bảo hiểm nhân thọ cho FWD chưa được ghi nhận trong quý này.

Tổng thu nhập hoạt động quý 1 của ngân hàng đạt hơn 12.200 tỷ, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 12% lên 4.910 tỷ, chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh 43% lên 2.152 tỷ đồng.

Trong các loại chi phí hoạt động, chi cho nhân viên không có thay đổi đáng kể; trong khi chi cho hoạt động quản lý công vụ tăng mạnh 26% lên 2.028 tỷ đồng.

Nợ xấu của Vietcombank cuối tháng 3 ở mức 6.191 tỷ đồng, tăng 387 tỷ so với hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ mức 0,79% lên 0,82%, vẫn là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống.

Saigonbank lợi nhuận giảm còn 48 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020. Theo đó, nhiều chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng đều giảm so với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm nay, Saigonbank không tăng trưởng được tiền gửi khách hàng vào ngân hàng khiến nguồn tiền này sụt giảm 0,8%, về mức 15.543 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động cho vay khách hàng cũng giảm 2,3%, về mức 14.215 tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng cũng theo đó giảm gần 11%, về mức 20.308 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, Saigonbank ghi nhận lãi thuần từ hoạt động cho vay giảm 4,4% còn 152 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ cũng giảm 24% đạt 7,6 tỷ đồng.

Riêng khoản mục lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng tốt, gấp 5 lần lên 7,4 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng tăng nhẹ 8,6% lên 7,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 18% lên 133 tỷ đồng. Ngân hàng thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 6,5 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2019.

Lợi nhuận trước thuế giảm 31,4% còn 48,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 34%, còn gần 44 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,6%, tăng so với mức 1,9% hồi đầu năm nay. Nợ xấu tăng mạnh ở nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) từ 36 tỷ đồng đầu năm nay lên 123 tỷ đồng vào thời điểm 31/3/2020.

Kienlongbank trích lập dự phòng lên gấp 37 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 của ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank), tăng trưởng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng vẫn khá tốt với mức tăng 4% trong 3 tháng đầu năm nay, đạt 34.243 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu tín dụng trên thị trường giảm hơn so với trước, điều này cũng tác động làm dư nợ cho vay của Kienlongbank chỉ tăng trưởng 1% (tương ứng 351 tỷ đồng), đạt 33.830 tỷ đồng..

Các mảng khác có thu nhập lãi tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ 2019, lãi từ dịch vụ đạt 19 tỷ đồng, tăng 58%. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 8,7 tỷ đồng, gấp 5,8 lần. Lãi từ hoạt động khác tăng vọt lên gần 61 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần.

Chi phí hoạt động tăng 21% lên 257 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước chi phí dự phòng vẫn tăng mạnh 64% so với cùng kỳ 2019, lên mức 125 tỷ đồng.

Quý này, Kienlongbank đột ngột tăng trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp 37 lần so với cùng kỳ 2019, lên gần 69 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức 57 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ 2019.

Tính đến 31/3/2020, tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,8%, đạt 53.086 tỷ đồng.

Quý I/2020, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đột nhiên tăng cao tới 6,62%, so với mức 1% hồi đầu năm nay. Nhóm nợ xấu tăng mạnh nhất là nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) từ mức 238 tỷ đồng cuối năm 2019 tăng lên 2.126 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2020.

Theo Kienlongbank, trong số dư nợ có khả năng mất vốn là 2.126 tỷ đồng tại ngày 31/3/2020, bao gồm 1.895 tỷ đồng dư nợ các khoản cho vay đối với một nhóm khách hàng với tài sản đảm bảo là cổ phiếu của một ngân hàng khác được phân loại nợ nhóm 5.

Lợi nhuận Sacombank sụt giảm 7%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2020, ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1 sụt giảm 7% so với cùng kỳ, đạt 988 tỷ đồng.

Lợi nhuận ngân hàng sụt giảm chủ yếu do lãi từ hoạt động khác giảm mạnh và chi phí dự hoạt động tăng mạnh.

Cụ thể, các mảng kinh doanh chính của ngân hàng vẫn có lãi khả quan. Trong đó, thu nhập lãi thuần quý 1 đạt 2.840 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2019, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 12,3% đạt 721 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 106% đạt 233 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi từ hoạt động khác sụt giảm mạnh 76,6% so với cùng kỳ, chỉ đạt 71 tỷ đồng. Trước đó, các nguồn thu hoạt động khác của Sacombank trong quý 1/2019 chủ yếu đến từ việc xử lý, thu hồi nợ xấu.

Chi phí dự phòng quý 1 của Sacombank giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ xuống 417 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng giảm 6,9% xuống còn 988 tỷ

Nợ xấu nội bảng của ngân hàng ở mức 6.046 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay cũng tăng từ 1,94% lên 1,97%.

Bac A Bank lãi trước thuế quý 1 thấp nhất trong 6 quý

Lợi nhuận trước thuế sau quý đầu tiên năm 2020 được Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, UPCoM: BAB) ghi nhận gần 179 tỷ đồng, giảm 27% so với quý 1/2019. Đây là mức thấp nhất trong 6 quý của Ngân hàng này kể từ quý 4/2018

Mặc dù Bac A Bank có thu nhập lãi thuần đạt gần 441 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019, và hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi thuần đạt gần 9 tỷ đồng, tăng 46%. Nhưng lợi nhuận trước và sau thuế của Ngân hàng vẫn giảm 27%, lần lượt còn gần 179 tỷ đồng và 143 tỷ đồng

Kết thúc quý 1/2020, tổng nợ xấu của Bac A Bank tăng 16% so với đầu năm, lên mức gần 580 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 85%, chiếm gần 33 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 27%, chiếm hơn 276 tỷ đồng. Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của Bac A Bank tăng từ 0.69% lên mức 0.79%.

Có thể thấy, Covid-19 không chỉ tác động tới tín dụng mà đang tác động mọi mặt đến các hoạt động của ngân hàng, từ dịch vụ, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh ngoại hối đến các hoạt động khác.

Thanh Nga (TH)/ Sở hữu trí tuệ