Cục Hải quan TP HCM vừa báo cáo thống kê kết quả hoạt động tháng 10 tháng đầu năm 2022. Báo cáo cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước trong của hải quan TP HCM lũy kế đến hết ngày 1-11-2022 đạt 116.919 tỉ đồng, đạt 100,36% dự toán pháp lệnh được giao (116.500 tỉ đồng), tăng 21,74% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, Cục Hải quan TP đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trước 2 tháng, sớm nhất từ trước đến nay. 

Cán bộ công chức hải quan TP HCM tích cực hỗ trợ doanh nghiệp để gia tăng thu ngân sách

Lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM cho biết để đạt được kết quả xuất sắc này, ngay từ đầu năm Cục đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, từng phương án thích ứng, phù hợp nhằm tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. 

Ngoài ra, để tăng cường công tác xử lý nợ thuế, Cục Hải quan TP HCM đã xây dựng kế hoạch về việc tăng cường công tác xử lý nợ thuế 4 tháng cuối năm 2022, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết cho đơn vị của mình để tăng cường hiệu quả thu hồi nợ thuế, khắc phục tình trạng tỷ lệ thu hồi nợ thuế còn thấp….

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM, năm 2022 đánh dấu một giai đoạn nỗ lực hồi phục kinh tế của đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới đang dần được kiểm soát. Theo đó, GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 557,93 tỉ USD, tăng 15% (tương ứng tăng 72,7 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2021.