Ngày 15-4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc báo cáo thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng giao liên quan đến việc xuất khẩu gạo.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, vừa qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc triển khai đăng ký mở tờ khai xuất khẩu gạo của cơ quan Hải quan và việc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo không nhận được đầy đủ thông tin về việc mở tờ khai xuất khẩu gạo, dẫn đến gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu 2 Bộ Tài chính và Công Thương báo cáo về việc xuất khẩu gạo

Do đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo về trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4-2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó cần nêu cụ thể về quy trình, cách làm danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thống, công tác phối hợp với Bộ Công Thương về việc này.

Đồng thời, Bộ Tài chính phải báo cáo lên Chính phủ tình hình mua dự trữ lương thực theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo về việc triển khai các nhiệm vụ đã được gia, trong đó có việc điều hành xuất khẩu gạo và công tác phối hợp với Bộ Tài chính. 

Văn phòng Chính phủ cũng nêu rõ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính phải báo cáo Thủ tướng các nội dung nêu trên trước ngày 18-4.

Trước đó Báo Người Lao Động đã đưa tin, 400.000 tấn gạo xuất khẩu theo hạn ngạch tháng 4-2020 đã được 40 doanh nghiệp mở tờ khai đăng ký chỉ sau vài giờ cơ quan hải quan mở tiếp nhận tờ khai.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp không đồng tình với cách làm của hải quan khi mở tiếp nhận tờ khai lúc nửa đêm, không có thông báo khiến doanh nghiệp bị động, không thể mở được tờ khai, khiến hàng hoá tồn đọng tải cảng, tốn kém chi phí.

Lên tiếng lý giải về việc này, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết hệ thống tiếp nhận tờ khai hải quan được thực hiện tự động, không có sự can thiệp tiêu cực của công chức hải quan. Hệ thống tiếp nhận tờ khai điện tử, sau đó trừ lùi hạn ngạch đến khi đủ số lượng 400.000 tấn.


Minh Chiến