Sau khi giảm lãi suất cho vay 2%/năm, toàn hệ thống ngân hàng đã cho vay mới khoảng 180.000 tỉ đồng

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, vào cuối tháng 3-2020, các tổ chức tín dụng đã bắt tay vào việc giảm lãi suất cho vay 2%/năm đối với các khoản vay hiện hữu lẫn khoản vay mới. Đến nay, toàn hệ thống đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và giảm lãi suất cho vay mới trên 300.000 tỉ đồng; trong đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ khoảng 18.000 tỉ đồng, giảm lãi suất cho khoảng 126.500 tỉ đồng, cho vay mới gần 180.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ trên 40.000 khách hàng (chủ yếu là hộ nghèo) với dư nợ cho vay khoảng 1.400 tỉ đồng; cho vay mới hơn 275.000 khách hàng với doanh số khoảng 12.000 tỉ đồng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đang tổng hợp các kiến nghị, báo cáo Thủ tướng xem xét giảm lãi suất cho vay một số đối tượng, một số chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để giảm bớt khó khăn cho đối tượng chính sách.

Về điều hành tín dụng, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết đến ngày 31-3, dư nợ cho vay tăng 1,3% so với đầu năm. Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tín dụng tăng thêm khoảng 900.000 tỉ đồng đến 1,1 triệu tỉ đồng, tức mức tăng dự báo khoảng 11%-14%.

“Trong bất cứ tình huống nào, Ngân hàng Nhà nước cũng điều hành hoạt động ngân hàng bảo đảm cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế, kể cả trong giai đoạn phòng chống cũng như phục hồi sau dịch với mức lãi suất cho vay thấp hơn; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để có các điều chỉnh về chính sách tiền tệ mạnh hơn nếu cần thiết, khẩn trương xem xét chỉnh sửa các quy định của pháp luật nếu cần để đáp ứng nhanh các yêu cầu phòng chống dịch bệnh trong hệ thống ngân hàng”- ông Hưng nói .

Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng tác động của dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu tỉ đồng cho vay, tức là 23% dư nợ hiện hữu. Do đó, Ngân hàng Nhà nước phải tiếp tục có những biện pháp mạnh mẽ, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đồng hành cùng với khách hàng để tăng thêm hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới.


Tin – ảnh: Thy Thơ