Nổi bật nhất là xuất khẩu gạo đạt gần 3 triệu tấn, kim ngạch 1,56 tỉ USD, tăng 43,6% về khối lượng và 54,5% về giá trị so với cùng kỳ. Đặc biệt, giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 526 USD/tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Với mức giá này, giúp gạo Việt Nam vượt Thái Lan, vươn lên vị trí dẫn đầu thế giới, cũng là mức giá cao nhất trong 2 năm qua.

Một số mặt hàng khác có giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước như: cà phê 1,7 tỉ USD, tăng 2,5%; rau quả 1,39 tỉ USD, tăng 19,4%; hạt điều 942 triệu USD, tăng 3,4%; thịt, phụ phẩm 45 triệu USD, tăng 63,7%… Tuy nhiên, cũng có những mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm như: cao su, hồ tiêu, gỗ và sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm, cá tra, tôm. 


V.Duẩn