Finnovate Acquisition Corp. Nhận Thông Báo Thiếu Sót của Nasdaq Do Chậm Nộp Mẫu 10-Q

George Town, Grand Cayman, ngày 18 tháng 9 năm 2023 – Finnovate Acquisition Corp. (“Finnovate” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: FNVT) vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 đã nhận được thông báo từ Ban Nhân sự Điều kiện Niêm yết ( “Ban nhân sự”) của Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq LLC (“Nasdaq”) cho biết rằng, do việc chậm trễ trong việc nộp Báo cáo Quý 10-Q cho giai đoạn kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 ( “Mẫu 10-Q”) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ( “SEC”), Finnovate hiện không đáp ứng Quy tắc Niêm yết 5250 (c) (1) của Nasdaq, quy định việc kịp thời nộp tất cả các báo cáo định kỳ với SEC. Thiếu sót này không có tác động ngay lập tức đến việc niêm yết hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông của Công ty trên Nasdaq.

Theo Quy tắc Niêm yết của Nasdaq, Finnovate được cung cấp 60 ngày theo lịch để đệ trình kế hoạch chứng minh việc tuân thủ yêu cầu nộp và Ban nhân sự có quyền tùy ý cấp cho Finnovate tối đa 180 ngày theo lịch kể từ thời hạn SEC để nộp Mẫu 10-Q dựa trên kế hoạch đó. Công ty đang nỗ lực hết sức để nộp Mẫu 10-Q trong khung thời gian được Nasdaq quy định.

Thông báo này được đưa ra để tuân thủ Quy tắc Niêm yết 5810 (b) của Nasdaq.

GIỚI THIỆU VỀ FINNOVATE

Finnovate Acquisition Corp. (Nasdaq: FNVT) là một công ty kiểm tra trống được thành lập tại Quần đảo Cayman với mục đích mua lại một hoặc nhiều doanh nghiệp và tài sản, thông qua sáp nhập, trao đổi cổ phiếu vốn, mua tài sản, mua cổ phiếu và tổ chức lại.

Tuyên bố tiên đoán

Thông tin trong thông cáo báo chí này bao gồm “tuyên bố tiên đoán” theo nghĩa của các “lá chắn an toàn” trong Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố tiên đoán có thể được xác định bằng cách sử dụng các từ như “ước tính”, “kế hoạch”, “dự án”, “dự báo”, “có ý định”, “có thể”, “sẽ”, “mong đợi”, “tiếp tục”, “nên”, “sẽ”, “dự kiến”, “tin tưởng”, “tìm kiếm”, “mục tiêu”, “dự đoán”, “có vẻ”, “tương lai”, “triển vọng” hoặc các biểu hiện tiên đoán hoặc chỉ ra các sự kiện hoặc xu hướng trong tương lai hoặc không phải là các vấn đề lịch sử, nhưng việc thiếu các từ này không có nghĩa là một tuyên bố không mang tính tiên đoán. Những tuyên bố tiên đoán này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kỳ vọng của Công ty về việc nộp Mẫu 10-Q và một số kết quả tài chính của Công ty cho quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 và tuân thủ Quy tắc Niêm yết của Nasdaq. Những tuyên bố tiên đoán này liên quan đến rủi ro và bất định, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những tuyên bố tiên đoán này. Các yếu tố có thể khiến kết quả trong tương lai khác với kỳ vọng hiện tại của ban quản lý bao gồm rủi ro Công ty sẽ không thể nộp Mẫu 10-Q trong khung thời gian do Nasdaq quy định. Các tuyên bố tiên đoán phản ánh các kế hoạch hoặc dự báo của Công ty về các sự kiện trong tương lai tại thời điểm của thông cáo báo chí này. Công ty dự kiến ​​rằng các sự kiện và phát triển tiếp theo sẽ khiến Công ty điều chỉnh lại đánh giá. Tuy nhiên, trong khi Công ty có thể quyết định cập nhật các tuyên bố tiên đoán này vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Công ty đặc biệt từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào như vậy. Độc giả được tham khảo các báo cáo mới nhất được nộp với SEC bởi Công ty. Độc giả được cảnh báo không nên dựa quá nhiều vào bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào, chỉ nói về ngày đưa ra, và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố tiên đoán, cho dù do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay các lý do khác.

Liên hệ:

Finnovate Acquisition Corp.
Calvin Kung
The White House 20 Genesis Close
George Town, Grand Cayman KY1 1208
+1 (424) 253-0908