FE Credit: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm phân nửa so với cùng kỳ

Theo báo cáo kết quả hoạt động mới công bố của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB), lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Công ty Tài chính TNHH MTV VPBank (FE Credit) đạt xấp xỉ 1.200 tỷ đồng, tức chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hai quý đầu năm, tổng thu nhập hoạt động, không bao gồm thu nhập khác đạt 8.800 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng hơn 1%. Biên lãi ròng (NIM) sau một năm tiếp tục giảm từ mức 29,1% xuống còn 26,9%.

Chi phí hoạt động giảm xuống 2.200 tỷ đồng đã giúp kéo tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm xuống còn 25,4%.

Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 12,3%, thấp hơn nhiều trong nửa đầu các năm trước. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) ở mức 2,6%.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng giải ngân của FE Credit đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2020, song vẫn thấp hơn 25% so với cùng kỳ 2019.

Tổng dư nợ tín dụng tính đến ngày 30/6/2021 đã tăng 1,8% lên 61.300 tỷ đồng. Đáng chú ý trong đó, đã đã có thêm khoảng 4.700 tỷ đồng là dư nợ cho vay tổ chức. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo sản phẩm không có nhiều sự thay đổi.

Theo ước tính trước đó của SSI Research, đơn vị này dự báo lợi nhuận của FE Credit trong năm 2021 có thể đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước mặc dù chi phí tín dụng dự kiến sẽ cao hơn vào cuối năm.

SSI Research cho rằng vì VPBank quyết định không mở rộng hoạt động kinh doanh của FE Credit cho đến quý III/2021, do đó tổng dư nợ của công ty sau ba tháng đầu năm đi ngang.

Bên cạnh đó, SSI Research dự báo chi phí tín dụng của FE Credit dự kiến cao hơn vào cuối năm khi công ty có thể mất thêm thời gian để đưa chất lượng tín dụng trở về mức bình thường.

Tính đến cuối quý I/2021, tỷ lệ nợ xấu của FE Credit đã tăng lên mức 8,2% do 1.300 tỷ đồng (1,9% tổng dư nợ) được phân loại lại từ dư nợ tái cơ cấu sang nợ xấu.