Đại hội cổ đông bất thường Eximbank bất thành do số lượng cổ phần đăng ký tham dự chưa đúng quy định

Theo thông tin công bố của Eximbank, đại hội cổ đông bất thường có 132 cổ đông đăng ký tham dự, đại diện cho 53,16% cổ phần có quyền biểu quyết. Tỉ lệ này chưa đúng quy định điều lệ hoạt động của Eximbank là đại hội cổ đông chỉ được tiến hành khi 65% cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự đại hội. Vì vậy, Eximbank không thể tiến hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Cũng theo điều lệ hoạt động của Eximbank, đại hội cổ đông bất thường năm 2023 lần 2 sẽ được tiến hành nếu cổ đông đăng ký tham dự với tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết đạt 51%.

Trước đó, Eximbank dự kiến đại hội cổ đông bất thường năm 2023 sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT, sau khi bà Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại có đơn từ nhiệm khỏi thành viên HĐQT Eximbank vì lý do cá nhân.

Đồng thời, Eximbank cũng công bố danh sách 3 ứng cử viên được bầu bổ sung vào HĐQT và đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, bao gồm bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Liên quan tới cơ cấu cổ đông của Eximbank, mới đây nhóm cổ đông Tập đoàn Thành Công đã tiến hành thoái vốn khỏi Eximbank theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Trong đó, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, con gái của bà Lê Hồng Anh đã chuyển nhượng toàn bộ hơn 11 triệu cổ phiếu EIB. 

Ngoài ra, 3 tổ chức liên quan đến bà Hồng Anh là Công ty CP Tập đoàn Thành Công cũng đã bán hơn 60,5 triệu cổ phiếu EIB (tỉ lệ 4,924%), Hợp Tác xã Cổ phần Thành Công bán hơn 44,7 triệu cổ phiếu EIB (tỉ lệ 3,637%), Công ty Cổ phần Phúc Thịnh bán hơn 12,2 triệu cổ phiếu EIB (tỷ lệ 1,005%).


Tin – ảnh: Thy Thơ