Eximbank: ‘Hoạt động HĐQT thiếu nhịp nhàng’

Theo tài liệu họp cổ đông thường niên 2020, Eximbank ( HoSE: EIB ) đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 20% đạt 1.318 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 6% lên 147.800 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng mục tiêu cao hơn 8% so với cuối 2019, bao gồm dư nợ cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp. Tỷ lệ nợ xấu đặt mục tiêu dưới 2%.

Eximbank cũng dự kiến đẩy mạnh xử lý nợ tồn đọng, mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu của NHNN. Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống ATM, mở rộng mạng lưới. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu đưa Eximbank vào nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tỷ suất lợi nhuận ròng trên chủ sở hữu cao.

HĐQT cũng trình cổ đông chấp thuận đầu tư dự án trụ sở Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP HCM.

Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) kiến nghị cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa vào hoạt động dự án trên và sửa lại điều lệ của ngân hàng do một số nội dung đã lạc hậu, không còn phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

Liên quan đến hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát đánh giá trong nhiệm kỳ qua đặc biệt là năm 2019, HĐQT thiếu nhịp nhàng, các thành viên còn nhiều ý kiến trái chiều, gây tranh cãi.