Trước đó, để bảo đảm cung cấp điện nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9, EVNHCMC đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện, phát quang hành lang lưới điện, bảo đảm an toàn tuyến dây để phục vụ cung cấp điện an toàn và ổn định trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh.

Các công ty điện lực tại TP HCM tăng cường kiểm tra, bảo đảm phục vụ điện an toàn, ổn định trong dịp Quốc khánh 2-9

Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP HCM đã lập phương án vận hành, giữ điện ưu tiên cho từng địa điểm quan trọng. Các công ty điện lực đã phối hợp với UBND TP Thủ Đức, UBND các quận – huyện tiến hành tổng kiểm tra, rà soát lưới điện và lập phương án giữ điện ưu tiên cho từng địa điểm quan trọng, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa chào mừng lễ Quốc khánh 2-9, lắp máy phát điện dự phòng.

Các đơn vị trực thuộc tổng công ty đã chuẩn bị đầy đủ về phương tiện thi công, vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt để bảo đảm công tác vận hành, xử lý nhanh sự cố (nếu có) và tái lập điện trong thời gian sớm nhất trong dịp lễ.

Tổng Công ty Điện lực TP HCM và các đơn vị trực thuộc cũng đã lập danh sách trực lãnh đạo, trực tăng cường và trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ trong 4 ngày nêu trên. 


Tin-ảnh: P.An