Trong báo cáo của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Vũ Thị Mai ký gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý tài chính đối với mặt hàng gạo, cơ quan này đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu để bổ sung quy định chế tài xử lý đối với công tác đấu thầu gạo dự trữ.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay theo quy định của Luật Đấu thầu, trường hợp nhà thầu trúng thầu nhưng từ chối ký kết hợp đồng thì bị thu bảo đảm dự thầu từ 1% đến 3% giá gói thầu. “Mức quy định này chưa đủ ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu khi trúng thầu”- Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Bộ Tài chính đề nghị tăng chế tài xử lý các doanh nghiệp “xù” hợp đồng cấp gạo dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính cho biết tính đến thời điểm hiện tại, có 170.300 tấn gạo trúng thầu trong các đợt đấu thầu vừa qua nhưng doanh nghiệp từ chối ký hợp đồng, nên Cục Dữ trữ Nhà nước các khu vực chỉ mới mua được 7.700 tấn trên tổng số 190.000 tấn theo kế hoạch của năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để đảm bảo hoàn thành việc mua gạo dự trữ quốc gia, ngày 16-4, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu số gạo còn lại. Thời điểm mở thầu dự kiến vào ngày 12-5 và nhập gạo xong trước ngày 30-6.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ tình trạng doanh nghiệp từ chối bán hàng cho dự trữ nhà nước nhưng lại có tên trong danh sách xuất khẩu gạo theo hạn ngạch tháng 4. Bộ Tài chính nhấn mạnh đã dự báo những bất cập này trong văn bản số 4355 gửi Bộ Công Thương khi tham gia ý kiến về việc xuất khẩu gạo.

Trong báo cáo, Bộ Tài chính cũng dẫn lại văn bản trước đó của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó kiến nghị Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Tài chính đôn đốc, chỉ đạo Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và các công ty thành viên ưu tiên ký ngay các hợp đồng đối với số lượng đã trúng thầu tại các Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực theo kết quả đấu thầu.

Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng công ty Lương thực miền Bắc trúng thầu 4.500 tấn nhưng từ chối ký hợp đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp này lại đăng kí xuất khẩu 8 tờ khai, với số lượng 7.200 tấn.


Minh Chiến