HĐQT Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã CK: DIG) vừa ban hành nghị quyết về việc mua lại trái phiếu mã DIGH2124002 và DIGH2124003 từ ngày 10-11. Đây là trái phiếu do doanh nghiệp này phát hành, sẽ được mua lại theo thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu.

Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại theo mệnh giá là 16.000 trái phiếu, tương đương với tổng mệnh giá là 1.600 tỉ đồng.

HĐQT DIC Corp cho biết nguồn vốn mua lại trái phiếu được trích từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác. 

Trước đó, DIC Corp đã thông báo việc hoán đổi tài sản bảo đảm cho các gói trái phiếu của doanh nghiệp này, như hoàn tất việc hoán đổi tài sản bảo đảm 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản của công ty tại tỉnh Đồng Nai. Sau khi hoán đổi, doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho các cổ đông lớn đã hỗ trợ trong công tác tài chính thời gian qua.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng vừa công bố mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho biết sau quá trình làm việc giữa TVSI – đại diện người sở hữu trái phiếu và tổ chức phát hành là Hưng Thịnh Land đã có nghị quyết về phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục muốn mua lại trái phiếu trước hạn

Mã trái phiếu được Hưng Thịnh Land mua lại là H79CH2123022, số lượng trái phiếu đã phát hành là 4 triệu trái phiếu tương đương giá trị theo mệnh giá là 400 tỉ đồng. Hưng Thịnh Land dự kiến bắt đầu mua lại lô trái phiếu này từ 24-11, và hoàn thành trong vòng 30 ngày. Phương thức mua lại trực tiếp từ người sở hữu trái phiếu.

Công ty CP Thương Mại Công nghệ An Phát cũng công bố mua lại trái phiếu trước hạn, theo biên bản làm việc giữa Công ty chứng Khoán Tân Việt (TVSI) – đại diện người sở hữu trái phiếu và An Phát (là tổ chức phát hành).

Mã trái phiếu được An Phát mua lại là APC.H.20.28.001, với số lượng trái phiếu đã phát hành là 2 triệu trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 2.000 tỉ đồng.

Kế hoạch cam kết mua lại trái phiếu của An Phát là mua lại trước hạn tối thiểu 50% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành tương đương 1 triệu trái phiếu APC.H.20.28.001 ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 31-12-2022.

Mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu APC.H.20.28.001 còn lại ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 31-3-2023.

Một doanh nghiệp khác cũng công bố mua lại trước hạn một phần trái phiếu là Công ty CP Năng lượng Thiên niên kỷ. Theo nghị quyết của HĐQT, công ty này đã quyết định mua lại trước hạn một phần trái phiếu TNK.H.20.26.001 với số lượng trái phiếu đã phát hành là 2,5 triệu trái phiếu, tổng mệnh giá 250 tỉ đồng. Tổng khối lượng trái phiếu mua lại trước ngày đáo hạn là 40 tỉ đồng.

Báo cáo của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) trong tháng 10-2022, chỉ có 1 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ được ghi nhận với giá trị 210 tỉ đồng của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng Sản Núi Pháo. Từ đầu năm đến nay, số lượng trái phiếu được doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 147.484 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái.


Thái Phương