Đề xuất giảm 50% mức thu khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trình Bộ Tài chính đề xuất miễn, giảm mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Tại Dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu đối với 19 khoản lệ phí, 1 khoản phí trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, tổ chức, cá nhân sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu hiện hành được quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính đối với 19 khoản lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán gồm: Cấp Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán; cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đại chúng; cấp Giấy chứng nhận hoạt động quỹ thành viên; cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán…

Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 50% mức thu đối với phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch; phí quản lý quỹ mở, dự kiến từ 10 triệu đồng/năm/công ty, quỹ theo quy định hiện hành xuống còn 5 triệu đồng/năm/công ty, quỹ.

Dự thảo thông tư nêu rõ, mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Ngoài ra, các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại dự thảo thông tư thì vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Mức phí, lệ phí nêu trên sẽ áp dụng từ khi Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.

Khánh Chi (TH)/SHTT