Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng dịch bệnh và các yếu tố khách quan khác, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã giảm 80.000 tỉ đồng. Có 43/63 địa phương có tiến độ thu cao hơn mức trung bình cả nước, trong đó 34 địa phương đạt trên 50% dự toán… Qua rà soát, 16 địa phương có khoản thu điều tiết về trung ương, thì có 5 địa phương thu trên 50% trong đó nhiều địa phương đạt khá như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương.

Thông tin trên được ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết tại hội nghị tổng kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành thuế diễn ra ngày 8-7.

Cục Thuế TP HCM kiến nghị bổ sung thêm lãnh đạo cho Cục tại hội nghị tổng kết công tác ngành 6 tháng đầu năm

Theo ông Cao Anh Tuấn, trong bối cảnh dịch Covid-19, ngành thuế đã thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay đã có 150.000 doanh nghiệp và người dân được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với số tiền trên 43.000 tỉ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh các nhiệm vụ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo tinh thần Nghị định 41, Nghị quyết 42 của Chính phủ, ngành thuế sẽ triển khai xử lý nợ thuế theo tinh thần Nghị quyết 94 của Quốc hội, số tiền xử lý dự kiến khoảng 16.000 tỉ đồng.

“Bên cạnh việc thực hiện hỗ trợ giảm, giãn thuế, khoanh nợ xóa nợ thuế, Tổng cục Thuế đã kết hợp tuyên truyền, triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, kiên quyết áp dụng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ theo đúng quy định đối với các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng, nhưng cố tình chây ỳ, lạm dụng chính sách để dây dưa nợ thuế” – ông Cao Anh Tuấn nói.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cũng nhắc đến tình trạng cán bộ ngành thuế vi phạm phạm pháp luật, vi phạm các quy định của ngành. Do đó, ông yêu cầu các cơ quan thuế địa phương chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hơn nữa, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, bởi đa số các vi phạm thời gian qua là không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, biết sai vẫn cố tình làm.

“Với tinh thần không nhụt chí, không lùi bước trước khó khăn, chỉ bàn tiến mà không bàn lùi như Thủ tướng Chính phủ đã nêu tại hội nghị, Tổng cục Thuế quyết tâm triển khai các giải pháp, rà soát tìm kiếm nguồn thu bù đắp hụt thu do dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu năm 2020” – ông Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại điểm cầu TP HCM, ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế, đã báo cáo kết quả thu NSNN trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Theo ông, đại dịch khiến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP HCM ảnh hưởng nặng nề, do đó công tác thu NSNN rất áp lực.

Khảo sát của Cục Thuế TP HCM cho thấy có tới 98% người nộp thuế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Do đó, TP HCM đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện giãn thuế, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho nhiều đối tượng. Ngành thuế TP HCM cũng hạn chế thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp ảnh hưởng dịch bệnh.

Theo ông Lê Duy Minh, nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng cuối năm là rất nặng nề, nhưng TP HCM sẽ quyết tâm hoàn thành dự toán.

Tại hội nghị, ông Minh cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét bổ sung nhân sự cho Cục Thuế TP HCM. “Hiện nay, với một Cục trưởng và 2 Phó Cục trưởng, chưa thể bao quát hết các vấn đề quản trị ngành, do đó đề nghị Bộ và Tổng cục xem xét bổ sung thêm lãnh đạo cho Cục Thuế TP HCM trong thời gian sớm nhất”- ông Lê Duy Minh kiến nghị.


Tin-ảnh: Minh Chiến

Chia sẻ