Theo Cục Thuế TP HCM, Công ty TNHH Yến Sào Hubnest không vi phạm về hóa đơn

Liên quan việc Công ty TNHH Yến Sào Hubnest (Yến sào Hubnest) xuất 6 hóa đơn trị giá hơn 34.600 tỉ đồng, Cục Thuế TP HCM đã tiến hành xác minh thông tin.

Kết quả tài liệu do Công ty CP Chứng khoán TP HCM (HSC) cung cấp, cho thấy ngày 18-10-2022, Yến Sào Hubnest đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC.

Từ thời điểm mở tài khoản cho đến ngày 31-3-2023, Yến Sào Hubnest đã chuyển nhượng 339.955 hợp đồng chứng khoán phái sinh của các mã VN30F2210,VN30F2211, VN30F2212, VN30F2301, VN30F2302, VN30F2303, VN30F2304 có chênh lệch trị giá bán và trị giá mua hơn 14,2 tỉ đồng.

Do đặc điểm của hoạt động mua, bán chứng khoán phái sinh thông qua sàn giao dịch chứng khoán là bên mua và bên bán không có thông tin nên khi lập 6 hóa đơn điện tử, Công ty TNHH Yến Sào Hubnest đã ghi trên hóa đơn “Khách hàng không lấy hóa đơn” và không ghi mã số thuế người mua.

Cục Thuế TP HCM cho biết các hóa đơn này ghi chuyển nhượng 339.955 hợp đồng chứng khoán phái sinh từ tháng 10-2022 đến tháng 3-2023, theo hình thức không phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Với tài liệu do HSC cung cấp, Cục Thuế TP HCM nhận thấy Yến Sào Hubnest lập 6 hóa đơn điện tử nêu trên đúng quy định về hóa đơn, chứng từ. Cụ thể, công ty đã lập và nộp tờ khai doanh thu chuyển nhượng chứng khoán phái sinh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng là phù hợp quy định pháp luật.

  • Yêu cầu công ty chứng khoán xác minh doanh nghiệp yến sào xuất hóa đơn tới 34.000 tỉ đồng

Lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cho biết dù Yến Sào Hubnest không vi phạm về hóa đơn nhưng do việc kê khai chuyển chứng khoán phái sinh có trị giá lớn nên cơ quan thuế đưa doanh nghiệp vào diện giám sát chặt chẽ, thường xuyên.

Ngoài ra, Cục Thuế TP HCM đã báo cáo cấp trên và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP theo hướng: quy định chuyển nhượng chứng khoán phái sinh thông qua sàn giao dịch của các công ty chứng khoán không phải lập hóa đơn điện tử; sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC theo hướng: không kê khai doanh thu chuyển nhượng chứng khoán phái sinh thông qua sàn giao dịch của các công ty chứng khoán vào chỉ tiêu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng .

Công ty TNHH Yến Sào Hubnest thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0317512399 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp lần đầu vào ngày 11-10-2022. Công ty này có địa chỉ tại 435R Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM ; mã số thuế 0317512399.


Thy Thơ