Ảnh minh họa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt  hành chính đối với Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn ((Công ty Thái Sơn) – quận Bình Thạnh, TP HCM). Cụ thể, công ty này bị phạt tiền hơn 870 triệu đồng do không báo cáo cổ phiếu dự kiến giao dịch.

  • Chứng khoán khởi sắc, cổ đông nội bộ, cổ đông lớn đua nhau bán cổ phiếu

Quyết định của UBCKNN chỉ ra Công ty Thái Sơn – tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (mã chứng khoán EIN) đã bán 1,5 triệu cổ phiếu EIN vào ngày 19-10-2022 và mua hơn 1,4 triệu cổ phiếu EIN vào ngày 21-10-2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài ra, Công ty Thái Sơn còn bị UBCKNN xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 3 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.


Thy Thơ