Kỳ điều hành giá xăng dầu lần này sẽ có thay đổi do trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo thông tin từ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày 1-2, thay vì ngày 21-1 (tức 30 Tết ) do trùng vào kỳ nghỉ Tết.

Kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được lùi đến ngày 1-2

Hiện nay, theo quy định của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. 

Tuy nhiên, với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.


Minh Chiến