Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Chứng khoán Tân Việt với số tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. 

Cụ thể, vào ngày 3-6-2021 và 4-6-2021, tỉ lệ ký quỹ ban đầu của một số tài khoản khách hàng thấp hơn 50% theo quy định nhưng công ty này vẫn giải ngân cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc đặt Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính ngày 31-12-2022 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt là từ ngày 18-5 đến 17-9-2023.

Sàn giao dịch công ty Chứng khoán Tân Việt

Ngoài Chứng khoán Tân Việt, ngày 30-5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn quyết định xử phạt Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã chứng khoán: VIP) 125 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể, năm 2022, công ty có 7 thành viên HĐQT, trong đó chỉ có 1 thành viên độc lập, không bảo đảm số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

Đọc thêm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư – Xây dựng HUD4 với số tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định. Cụ thể, công ty không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về các tài liệu: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022.

Cùng với đó, công ty công bố không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước…


Lê Tỉnh