Chứng khoán HSC báo lãi giảm gần 50% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – mã chứng khoán: HCM) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/2022. Theo đó tổng doanh thu của HSC đạt 759 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

Các hoạt động môi giới và tư vấn đều ghi nhận mức giảm mạnh đã kéo doanh thu của Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh xuống. Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 168 tỷ đồng, giảm sâu 55% và nghiệp vụ tư vấn tài chính cũng giảm đến 92% còn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Ngược lại hoạt động lưu ký ghi nhận tăng nhẹ 9% lên 2,3 tỷ đồng.

Chiếm tỉ trọng hơn 50% là khoản mục lãi từ cho vay và phải thu, đạt hơn 318 tỷ đồng, tuy nhiên mức chênh lệch không nhiều so với cùng kỳ. Tại ngày 30/9, mức dư nợ cho vay Margin của HSC đạt 10.928 tỷ đồng, giảm gần 2.800 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Về mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của HCM giảm 32% so với quý III/2021, đạt 267 tỷ đồng. Theo HSC, giá trị cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết và cổ phiếu giao dịch trên UPCoM tại thời điểm 30/9/2022 là 948 tỷ đồng, tăng 728 tỷ đồng so với giá trị ngày 31/12/2021.

Theo thống kê, công ty đã mua vào lượng lớn cổ phiếu FPT, TCB, HPG, ACB, VHM, VPB, NVL, VCB, STB, VNM,… trong khi bán ra một phần MWG. Ngoài ra, danh mục còn ghi nhận 1.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là cổ phiếu VPB (Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng) với hơn 71,4 tỷ đồng. Tiếp đến là khoản đầu tư 67,3 tỷ đồng vào MWG (Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động), xếp sau là cổ phiếu FPT (Công ty Cổ phần FPT) với 66,5 tỷ đồng và cổ phiếu TCB (Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam) hơn 65 tỷ đồng cùng nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán là chủ yếu.

Về chí phí hoạt động, quý III/2022 Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh cũng ghi nhận giảm 134 tỷ đồng xuống còn 463 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, HSC báo lãi sau thuế đạt 165 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động HSC đạt 3.015 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt mức 727 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 21% so với cùng kỳ 2021.

Tác động mạnh nhất là doanh thu môi giới giảm hơn 300 tỷ, xuống 687 tỷ đồng, tuy nhiên hoạt động tư vấn tài chính lại ghi nhận mức tăng lên đến hơn 50%, đạt 50 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của HCM là 20.688 tỷ đồng, giảm hơn 3.600 tỷ so với hồi đầu năm. Khoản mục tiền và tương đương tiền là hơn 6.613 tỷ đồng. Dù con số này đã giảm 8% so với thời điểm đầu năm, tuy nhiên so với các doanh nghiệp khác, đây vẫn là một lượng tiền mặt khá cao.