Chứng khoán Bản Việt chi 125 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC – mã chứng khoán: VCI) mới đây đã công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 125 tỷ đồng.

Cụ thể, VCI dự kiến mua lại 250 trái phiếu mã VCIH2123008 phát hành lần 8 năm 2021 với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá tối đa là 25 tỷ đồng. Loại trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Ngày thực hiện việc mua lại trước hạn dự kiến là 11/11/2022.

Với mã trái phiếu VCIH2123009 phát hành lần 9 năm 2021, VCI sẽ chi 100 tỷ đồng để mua lại hết 1.000 trái phiếu này. Loại trái phiếu này cũng có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Ngày thực hiện việc mua lại trước hạn dự kiến là 12/11/2022.

Lô trái phiếu VCIH2123008 trị giá 95,5 tỷ đồng và lô trái phiếu VCIH2123009 có giá trị phát hành 100 tỷ đồng đều được phát hành vào tháng 11/2021 với kỳ hạn 2 năm, sẽ đáo hạn vào tháng 11/2023.

Phương thức tổ chức mua lại là thỏa thuận trực tiếp và được thanh toán bằng tiền VNĐ. Khoản nợ gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đến hạn, ngày thực hiện việc mua lại trước hạn. Lãi của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc của trái phiếu.

Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc VCSC hoặc ông Đinh Quang Hoàn, Phó Tổng Giám đốc được giao thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc mua lại trái phiếu.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2022 mới công bố, doanh thu hoạt động của VCSC đạt 522 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chủ yếu là mức giảm của lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 226,9 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

Với việc thanh khoản sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán, doanh thu môi giới giảm đến 48% so với cùng kỳ xuống mức 140 tỷ đồng. Các nghiệp vụ từ vấn, lưu ký,… đều ghi nhận doanh thu sụt giảm.

Về chi phí, VCSC cũng ghi nhận mức chi phí hoạt động giảm gần 50% so với cùng kỳ xuống 210 tỷ đồng. Kết quả, VCSC lãi báo sau thuế cũng giảm 63% so với cùng kỳ, xuống mức 122,7 tỷ đồng.

Theo bản giải trình của công ty, trong quý III/2022 thị trường giao dịch chứng khoán trầm lắng, giá trị giao dịch trên TTCK giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (giảm gần 40%) là nguyên nhân chính là doanh thu môi giới giảm. Bên cạnh đó, chỉ số VN-Index giảm đã ảnh hưởng đến việc đánh giá lại các khoản đầu tư tài sản tài chính (FVTPL) của hoạt động tự doanh, dẫn đến lợi nhuận sau thuế công ty giảm 206,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán Bản Việt chi 125 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Tại phiên sáng 3/11, cổ phiếu VCI đóng cửa tại 26.500 đồng, tăng 1,53%, tuy nhiên thị giá giảm gần 60% so với đỉnh hồi tháng 11/2021 (Nguồn: TradingView).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, công ty cũng ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 43% xuống 832 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ hơn 18% còn 840 tỷ đồng.

Năm 2022, Chứng khoán Bản Việt đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt 3.240 tỷ đồng và 1.900 tỷ đồng, tăng gần 60% và 50% so với kết quả thực hiện của năm 2021. Với các chỉ tiêu đặt ra, doanh nghiệp đã hoàn thành 73% doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.